تلگراف‌کشی در عصر قاجار

تلگراف‌, تلگراف‌کشی در عصر قاجار, اولین تلگرافچی در ایران

“عباسعلی خان دنبلی”به عنوان اولین تلگرافچی به استخدام اداره پست و تلگراف درآمد

 

تلگراف‌کشی در عصر قاجار (عکس)
انتشار اخبار اختراع وسیله ارتباطی جدیدی با نام تلگراف در اروپا باعث شد ناصرالدین شاه قاجار دستور دهد خطی برای ارتباط تلگرافی در ایران نیز راه‌اندازی و مورد استفاده قرار گیرد و چیزی نگذشت که همین وسیله به مهمترین ابزار ارتباطی زمان خود تبدیل شد.

 

“عباسعلی خان دنبلی” را اولین کسی می دانند که در ایران زبان مورس را آموخت و به عنوان اولین تلگرافچی نخستین ارتباط تلگرافی در ایران میان مدرسه دارالفنون و کاخ گلستان را برای شاه قرائت کرد. پیامی که آن روز عباسعلی خان برای شاه قرائت کرد این بود: «منت خدای را عزّ وجلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت …»

 

تلگراف‌کشی در عصر قاجار,تلگراف‌,اولین تلگرافچی در ایران

تلگراف‌کشی در عصر قاجار

 

خطوط تلگراف در ایران به سال ۱۲۳۴ هجری شمسی بیش از یک دهه بعد از اروپا و امریکا مابین کاخ گلستان و مدرسه دارالفنون کشیده شد و با توجه ویژه ناصرالدین شاه به سرعت توسعه یافت. انگلیس که در آن زمان به دنبال تکمیل خط تلگراف اروپا به هندوستان بود برای کشیدن خط تلگراف در ایران پیش قدم شد و در سال ۱۲۴۱ هجری شمسی با دولت ایران قراردادی منعقد کرد.

 

تلگراف‌, تلگراف‌کشی در عصر قاجار, اولین تلگرافچی در ایران

در زمان ناصرالدین شاه قاجار اولین ارتباط تلگرافی در ایران راه‌اندازی و مورد استفاده قرار گرفت

 

بر اساس این قرارداد یک رشته سیم از راه مدیترانه به خانقین کرمانشاه، همدان، تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و بندر بوشهر کشیده شد و علاوه‌ بر این خطوط با عقد قراردادى دیگر در سال ۱۲۴۴ هجری شمسی خط تلگراف به سوى اروپا و شبه‌قاره هند پیوند خورد. در آن زمان در روزنامه وقایع اتفاقیّه اخبار و گزارشات مربوط به این تکنولوژی جدید با تعابیری چون چرخ الماس، چرخ آتشی، سیم آهن، راه سیم آهن، چرخ صاعقه و سیم صاعقه کار می‌شد.

 

تلگراف‌کشی در عصر قاجار,تلگراف‌, اولین تلگرافچی در ایران

اولین خطوط تلگراف در ایران در سال ۱۲۳۴  مابین کاخ گلستان و مدرسه دارالفنون کشیده شد

 

عباسعلی خان دنبلی که اولین تلگراف تاریخ ارتباطات ایران را برای شاه قرائت کرده بود به عنوان اولین تلگرافچی به استخدام اداره پست و تلگراف درآمد و همزمان با گسترش خطوط تلگراف در ایران از سوی این اداره به نقاط مختلف کشور اعزام می شد. سبزوار، خویی، کرمان، کرمانشاه و خراسان نقاطی بود که وی مدتی را در آنجا به عنوان تلگرافچی مشغول به کار بود.

 

تلگراف‌,اولین تلگرافچی در ایران, تلگراف‌کشی در عصر قاجار

تلگراف‌کشی در عصر قاجار

تلگراف‌, تلگراف‌کشی در عصر قاجار, اولین تلگرافچی در ایران

در زمان ناصرالدین شاه  وظیفه تلگرافچیان این بود که بطور مرتب اوضاع شهر خود را به دربار گزارش کنند

 

در آن زمان وظیفه تلگرافچیان این بود که بطور مرتب اوضاع شهر خود را به دربار گزارش کنند برای همین کسانی که برای این کار انتخاب می شدند معمتد دربار بودند و فرستاده شخص شاه به شهرهای مختلف به حساب می آمدند. گزارش های تلگرافچی ها به دربار که معمولا محرمانه هم بود شامل تمامی اتفاقات مهمی بوده که در شهر رخ می‌داد.

 

تلگراف‌, تلگراف‌کشی در عصر قاجار, اولین تلگرافچی در ایران

تلگراف‌کشی در عصر قاجار

تلگراف‌, تلگراف‌کشی در عصر قاجار, اولین تلگرافچی در ایران

تلگراف‌کشی در عصر قاجار

 

عکس هایی که در این مطلب آورده شده از مجموعه عکس های “سر پرسی سایکس” مستشار نظامی بریتانیا در کرمان انتخاب شده و مربوط به زمانی است که احتمالا بر اساس قرارداد منعقد شده مابین ایران و انگلیس خطوط تلگراف به سمت کرمان کشیده می شود. این عکس ها که تاریخ دقیق و عکاس آنها مشخص نیست از مراحل سیم کشی و بلند کردن تیرهای تلگراف برای دایر کردن تلگرافخانه کرمان عکاسی شده است و از معدود منابع مصور از ورود تلگراف به ایران به شمار می‌رود.

منبع : faradeed.ir

مطلب پیشنهادی

موسیقی در دوره سلجوقی

موسیقی در دوره سلجوقی سلجوقیان تا آنجا دوستدار هنر بودند که آلپ ارسلان، دومین فرد …

http://www.20script.ir