چگونه یک قدم جلوتر از بقیه باشیم؟

  • اول از همه خودتون باشین. خودتون رو تغییر ندین.

670px-Not-to-Be-Shy-at-a-New-School-Step-4

  • حالا به مردم اطراف خودتون با دقت توجه کنین. اون ها چه توانایی خاصی دارن؟ بهترین خصوصیت رفتاری اون ها چیه؟ مردم رو ببینین و از اونها چیز یاد بگیرین.

670px-Be-Comfortable-and-Confident-With-Yourself-Step-11

  • حالا یه فردی رو که از شما یه قدم جلوتره انتخاب کنین. بدون اینکه کسی بفهمه با او رقابت کنین. لازم نیست دقیقا عین اون فرد بشین، چون هرکسی متفاوته و اون شخص فقط میتونه شما رو تشویق کنه که خودتون رو بهتر کنین.

670px-Be-Bright-and-Sunny-Step-6

  • حالا کارهاتون رو با دقت و با جدیت انجام بدین. سعی کنین اشتباه نکنین. ایده آل گرا هم نباشین.

670px-Reach-Your-Dreams-Step-2

  • مهربون و فروتن باشین. هیچ وقت مغرور نباشین. اگه مغرور بشین براتون از هر چیزی بدتره.

670px-Deal-With-a-Hard-Life-Step-2

  • هرروز چیزهای جدید یاد بگیرین و همیشه موقر و خوب رفتار کنین. بهداشت عمومی هم حفظ کنین.

670px-Reach-Your-Dreams-Step-4

  • شخصیت خودتون رو پرورش بدین. واضح صحبت کنین. چیزهای جدید اما مناسب رو تجربه کنین.

670px-Not-to-Be-Shy-at-a-New-School-Step-3

  • و در نهایت با ترس هاتون روبرو بشین

670px-Improve-Self-Confidence-Step-2

منبع: wikihow

Check Also

چطور کسی که عاشقش بودید را فراموش کنید

  عشق چیزی بسیار خاص است زیرا وقتی شکست می‌خورد قدرت آسیب زدن به ما …