پاسخ هاوکینگ معمای سیاهچاله ها را حل کرد

سیاهچاله ها به ذخیره اطلاعاتی می پردازند که درون محوطه سیاهچاله ها سقوط می کنند. از دیرباز، یک سوال ذهن تمامی فیزیکدانان را به خود مشغول کرده بود، زمانی که چیزی درون سیاهچاله ها بلعیده می شود، اطلاعات مربوط به وضعیت فیزیکی آن دچار چه سرنوشتی می شوند.این موضوع در حالی است که از آن با عنوان یکی از مرموزترین مسائل فیزیک مدرن یاد می شود زیرا پارادوکس اطلاعاتی در آن وجود دارد. بر اساس اصول مکانیک کوانتوم، همه چیز در جهان می تواند به اطلاعات تجزیه شود و بر اساس این قوانین، اطلاعات هرگز نابود نمی شوند حتی وقتی توسط سیاهچاله ها بلعیده می شوند.

فیزیکدانان در سال های گذشته بر این باور بودند، زمانی که چیزی بلعیده می شود اطلاعات آن نیز از بین می رود اما این مورد با قوانین فیزیک کوانتوم تناقض داشت. تمامی حدس و گمان های گذشته در حالی است که پرفسور هاوکینگ می گوید :« ممکن است این اطلاعات هرگز وارد سیاهچاله ها نشده و باقی بمانند. اطلاعات مربوط به اجرامی که داخل سیاهچاله ها می افتند، می توانند فرار کرده و در اصل داخل سیاهچاله ها نمی روند. پس اگر زمانی در داخل سیاهچاله ای گیر افتادید، نگران نباشید و تسلیم نشوید زیرا می توانید زنده بمانید!»

 

Check Also

زندگی راحت و امن و بدون SMS

شبکه های اجتماعی اینترنتی برای موفق شدن یک راه بیش تر ندارند. جلب توجه نوجوانان …