روزهای پاییزی کیوتو

کیوتو2

Ramya Tirumalai در سفرش به کیوتو، ژاپن از تعداد عکس هایی که مردم می گیرند شگفت زده شده بود. او می گوید: “هرجا که بودم صدای کلیک کلیک می آمد و هرجا را که می دیدم مونوپادهای سلفی در دست مردم بود.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Check Also

تونل زمان: ايران در اوايل سلطنت محمدرضا پهلوي‏

“مینارد اوون ویلیامز” که یکی از مشهورترین عکاسان گردشگر به شمار می‌رود و به خاطر …