فرهنگ نام و نام گزینی

اسم های پسرانه کردی

نام های زیر اسم های پسرانه اصیل کردی می باشند، که به ترتیب حروف الفبا مرتب نموده ایم  حرف ئ : ئابا ئاراز (آراز: اَرَس) ئاسو (افق) ئاسوس ئاکار ئاکام (عاقبت، سرانجام) ئاکو (قلهٔ کوه) ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان) ئالان بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان) ئاوات …

بیشتر بخوانید>>

اسم های دخترانه کردی

نام های زیر، اسم های دخترانه اصیل کردی می باشند، که به ترتیب حروف الفبا برایتان مرتب نموده ایم   -> حرف ئ : ئاسکی (از واژه‌ “ئاسک” به‌ معنی آهو ) ئالان (سرخ، نام منطقه ای بسیار مهم در کردستان ایران سردشت) ئالا (بیرق، پرچم/لوا) ئاڵێ (دختر مو بور ) ئادان …

بیشتر بخوانید>>

اسم های پسرانه ایرانی

  لیست زیر  شامل نام های پسرانه اصیل ایرانی و دارای ریشه پارسی (فارسی) می باشند نام ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و به همراه معنی می باشند   –>  حرف الف: آبادان :                          خرم و …

بیشتر بخوانید>>

اسم های دخترانه ایرانی

لیست زیر شامل نام های دخترانه اصیل ایرانی و دارای ریشه پارسی (فارسی) می باشندنام ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و به همراه معنی می باشند   حرف الف : آبنوس :                          آبگینه آترا :                           …

بیشتر بخوانید>>