چگونگی تاسیس چاووش

from: http://kartaj.com

بخش مهمی از موسیقی ایرانی برآمده از جنبشی است که از اواخر دهه 40 در مرکز حفظ  اشاعه موسیقی به سرپرستی داریوش صفوت شروع شد. در مجموعه «صد قطعه موسیقی ایرانی که باید شنید» به تاثیرات این جنبش بر موسیقی چاووش و سه دهه پس از آن می پردازیم.

یک روز پس از کشتار مردم در میدان ژاله نوازندگان برنامه «گلهای تازه» هوشنگ ابتهاج در واکنش به این کشتار دست به استعفای دست جمعی از رادیو زدند. ایده استعفا از محمدرضا لطفی شروع شد. او سابقه استعفا از مرکز حفظ و اشاعه را در کارنامه داشت. بعدها هم از سمت مدیر گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران استعفا داد. موضوع را با ابتهاج در میان گذاشتند اما ابتهاج به دلایل امنیتی به طور انفرادی استعفای خود را نوشت.
متن استعفای اعضای دو گروه شیدا و عارف (که به تازگی به سرپرستی مشکاتیان و علیزاده تشکیل شده بود) را محمدرضا شجریان با خط خوش نوشت. آن زمان او در خوشنویسی شاگرد برادران میرخانی بود. محمدرضا لطفی با مرور خاطراتش از آن روزها گفته بود: «همه ما منتظر واکنش قطبی (رئیس تلوزیون ملی ایران) بودیم. با این نامه به خاطر عدم شرکت ما در کنسرت شوروی مخالفت شد و گفتند عدم شرکت گروه شیدا در کنسرت شوروی به هیچ وجه شدنی نیست و در روابط ما با شوروی اشکال ایجاد می کند. هنگامی که سایه این خبر را به من داد به ایشان گفتم اگر ما را مجبور کنند برویم، ما یا روی صحنه رفته و اجرا نکرده بر می گردیم یا با بستن بازوبند سیاه نشان خواهیم داد که نسبت به این کشتار مردم معترض و داغدار هستیم.»
با جدایی از رادیو ابتهاج و لطفی به فکر ایجاد یک کانون افتادند که هیچ وابستگی به دولت نداشته باشد. این موضوع را با حسن علیزاده که تازه از سربازی برگشته بود در میان نهادند و هسته اولیه کانون چاووش شکل گرفت. ابتهاج مدیریت کانون را به عهده گرفت و لطفی رئیس هیات امنا شد و مدیریت آموزشگاه موسیقی چاووش نیز بر عهده حسین علیزاده گذاشته شد. این شروع حرکتی بود که در تاریخ موسیقی حماسی ایران سابقه ای نداشت. جوانانی که بر خلاف اسلاف خود نسبت به اتفاقات اجتماعی حساس بودند و با آثار خود بر این رویدادها تاثیر می گذاشتند. همین موضوع باعث شد تا چاووش به یگانه موسیقی انقلابی در آن دوران تبدیل شود و تقریبا تنها موسیقی ای بود که از رادیو پخش می شد.
تصنیف آزادی به آهنگ سازی لطفی اولین حضور شهرام ناظری در چاووش است هر چند او پیش از این اولین حضورش در رادیو را با تصنیف تمنای وصال با گروه شیدا را در کارنامه داشت.

Check Also

راه های جاودانه کردن فرش دستباف

فرش دستباف یکی از صنایع یا بهتر است بگوییم، هنرهای ایرانی است که آوازه آن …