ساده گرایی یا مینیمالیسم

مینیما2ل

ساده گرایی یا مینیمالیسم یک مکتب هنری است که اساس آثار و بیان خود را بر پایه سادگی بیان و روش های ساده وخالی از پیچیدگی معمول فلسفی و یا شبه فلسفی بنیان گذاشته است. سادگی موضوعات و بیان آنها به فرم خاص مثل اشکال هندسی مشخصه ی این سبک است و مینیمالیسم را عموما جنبشی در مخالف با اکسپرسیونیسم انتزاعی می دانند.
این سبک از عکاسی با طرح یک چالش با تنطیم یک یا دو عنصر و حذف تمام اضافات در کادر به بیان یک موضوع و پیام می پرداد.

4 7گالری-از-عکاس-ساده-گرا-یا-مینیمال 22گالری-از-عکاس-ساده-گرا-یا-مینیمال 31گالری-از-عکاس-ساده-گرا-یا-مینیمال Arti.ir-vhgzsf Colourful-Minimalist-Architecture_0maghlate.com minimalism_20ist (2) photo_2015-10-31_16-18-05 photo_2015-10-31_16-18-09 photo_2015-10-31_16-18-12 photo_2015-10-31_16-18-15 photo_2015-10-31_16-18-19 photo_2015-10-31_16-18-22 photo_2015-10-31_16-18-25 photo_2015-10-31_16-18-12 photo_2015-10-31_16-18-28 photo_2015-10-31_16-18-32 photo_2015-10-31_16-18-35 photo_2015-10-31_16-18-39 photo_2015-10-31_16-18-42 photo_2015-10-31_16-18-46 عکس-هایی-با-سبک-عکاسی-مینیمالیستی-1 عکس-هایی-با-سبک-عکاسی-مینیمالیستی-2

 iransmile

Check Also

تونل زمان: ايران در اوايل سلطنت محمدرضا پهلوي‏

“مینارد اوون ویلیامز” که یکی از مشهورترین عکاسان گردشگر به شمار می‌رود و به خاطر …