روسینا بوسیو: زنان بدون لبخند

روسینا بوسیو زنان را به عنوان پروتاگونیست‌های تاریخ ارتباطات تصویری و نماد زیبایی نگاه می‌کند. اما زیبایی‌ای که با کلیشه‌های شکل‌گرفته توسط فرهنگ عامه و قواعد تجاری و تبلیغاتی تفاوت دارد و آنها را به چالش می‌گیرد.
روسینا بوسیو، از مجموعه‌ی «عجیب» (۲۰۱۳-۲۰۱۴)
روسینا بوسیو، از مجموعه‌ی «عجیب» (۲۰۱۳-۲۰۱۴)
نوشتۀ مرتضی منتظری مقدم

روسینا بوسیو، متولد بوگوتا در کلمبیا است و در دانشگاهی در همین شهر و بعدتر در دانشگاه هنرهای زیبای شهر رِن در فرانسه هنر خوانده است. او در خانواده و محیطی مذهبی بزرگ شده و کارهای اولیه‌ی او واکنشی است به پیرامونش. او در سال ۲۰۰۸ به فرانسه رفت و کم‌کم آثارش از مضمون‌های خودنگارانه فاصله گرفت و توجهش به مسایل جهانی مربوط به زنان جلب شد.

بوسیو در سال ۲۰۱۰ پروژه‌ای را با عنوان «پروژۀ زیبایی مقدس» آغاز کرد که از طریق نقاشی، ویدیو و اجرا به تاثیر نمایه‌های تصویری مذهبی و عامه‌ بر هویت می‌پردازد. او زنان را به عنوان پروتاگونیست‌های تاریخ ارتباطات تصویری و نماد زیبایی نگاه می‌کند. اما زیبایی‌ای که با کلیشه‌های شکل‌گرفته توسط فرهنگ عامه و قواعد تجاری و تبلیغاتی تفاوت دارد و آنها را به چالش می‌گیرد. آثار پایین از مجموعه‌ی «عجیب» بوسیو انتخاب شده‌اند.

Check Also

خاتم کاری

  خاتم کاری هنرهای سنتی ایران، هنرهای اصیل مردمی و نشات گرفته از فطرتی پاک …