در حالت بی‌وزنی با چه لیوانی می‌توانید قهوه بخورید؟

بی وزن2ی

 فضانوردها در ایستگاه فضایی بین المللی برای خوردن قهوه تاکنون مجبور بودند از ظرف‌های دربسته و نی استفاده کنند اما طرح جدید به آنها اجازه از استفاده از ماگ‌ها را بر خوردن قهوه مانند زمین می‌دهد.
این فنجان‌ها به طور خاص برای نوشیدن قهوه اسپرسو طراحی شده و دارای ساختاری چین خورده هستند تا بتوانند مایعات را نگه دارند و از بیرون ریختن نوشیدنی ها و ایجاد شرایط خطرناک در کابین فضا‌پیما جلوگیری کنند. حتی زمانی که فضانوردان فنجان ها را تکان داده یا برمی گردانند، ساختار ویژه فنجان ها مانع بیرون آمدن نوشیدنی می شود. با وجود این زمانی که فضانوردان برای نوشیدن مایعات درون فنجان ها، روی سطح آن ها فشار وارد می کنند، ساختار چین خورده باز شده و امکان خروج مایعات را فراهم می کند.
عملکرد این فنجان برای نوشیدن قهوه داغ و سرد در شرایط بی وزنی، توسط یک فضانورد ژاپنی و دو فضانورد آمریکایی مورد آزمایش قرار گرفته است و هرسه فضانورد از این تجریه جدید شگفت زده شدند.

فضانوردها در حالت بی‌وزنی دلشان برای خیلی از تجربه‌های روی زمین تنگ می‌شود. محققان ناسا برای حل یکی از این موارد لیوانی را با چاپ سه بعدی ساخته‌اند که به وسیله آن بشود بدون نی قهوه خورد.

Check Also

دموی فناوری جدیدی به نام هولوپورتیشن

با مرور امکانات ارتباطی کنونی ما، فراگیر شدن اینترنت و سرویس‌های پیامرسانی، گاهی نقبی به …