حفظ نماد با آبرنگ

 دائو2

 دائو نقاش و هنرمند چینی که با تکنیک اب مرکب وآبرنگ کار میکند هدف او حفظ آیین و نماد های چینی است که در تصاویرش بکار میگیرد.

Free-shipping-Oriental-Asian-Original-font-b-Painting-b-font-font-b-Ink-b-font-font fruitful-chinese-ink-and-wash-painting il_570xN.205984461 imitation-tencel-cotton-font-b-cloth-b-font-Chinese-ink-font-b-painting-b-font-lotus Lotus-Abstract-art-Chinese-Ink-Brush-Painting Lotus-Birds-Flowers-Abstract-art-Chinese-Ink-Brush-Painting lotus-clear-interest-chinese-ink-and-wash-painting Oriental-asian-Ink-Brush-Art-Gift-Collection-Original-Chinese-painting100-handmade-Ink-and-font-b-wash photo_2015-10-31_15-57-52 photo_2015-10-31_16-02-17 photo_2015-10-31_16-02-22 qiushi-chinese-ink-and-wash-painting spring-song-chinese-brush-painting-from-virginia-lloyd-davies

Check Also

راه های جاودانه کردن فرش دستباف

فرش دستباف یکی از صنایع یا بهتر است بگوییم، هنرهای ایرانی است که آوازه آن …