جشن زرتشتی هیرومبا

جشن 2

آشنایی با جشن هیرومبا در میان زرتشتیان اردکان

 

در روستاى شریف آباد اردکان رسمى شبیه آتش افروزى سده هر ساله در روزهاى آخر فروردین ماه برگزار مى‏ شود که هیرومبا نام دارد.
زرتشتیان این روستا پیش از غروب آفتاب به نیایشگاه پیر هریشت می‏روند. هنگام سپیده دم پس از نیایش بامدادى به دشت میروند و هیزم و خار جمع آورى می‏نمایند. در این روز در پیر هریشت مراسم چوب زنى انجام میشود.

 

به این ترتیب که به جوان یا مردى که براى اولین بار در مراسم جمع آورى هیزم شرکت کرده و یا اینکه در آن سال ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده چوب می‏زنند. جوانان شخص مورد نظر را روى دست بلند می کنند و در میان شادى و شاباش شرکت کنندگان به او چوب می ‏زنند. بستگان این شخص باید در پایان کله قندى را به گروه برگزار کننده هیرومبا تقدیم کنند که با آن شربت درست نمایند و میان جمعیت توزیع کنند. در غروب این روز هیزم‏ها را به روستا مى آورند و روى هم انباشته مى ‏نمایند و در خانه‏ ها را مى‏ زنند و از هر خانه نیز هیزمى مى گیرند.

 

جشن زرتشتی هیرومبا, آداب و رسوم

جشن هیرومبا در نیایشگاه پیر هریشت برگزار می شود

 

در هنگام غروب مردم دور خرمن هیزم جمع مى‏ شوند و موبد نیز با آتش دان پر از آتش در آنجا حاضر است. موبد با صداى بلند پیام هیرومبا را آغاز مى‏ کند و براى اموات طلب مغفرت مى‏ نماید.
افراد حاضر به دو گروه تقسیم مى‏ شوند و در دو صف روبروى هم مى‏ ایستند. وقتى که موبد براى اموات طلب مغفرت مى نماید، یکى از گروه‏ها، در حالى که افراد گروه دست بر شانه یکدیگر دارند با صداى بلند «هیرومبا» مى‏ گویند و با هم به حالت تعظیم در مى‏ آیند و مجددا به حالت ایستاده باز مى‏ گردند.

 

پس از آنها گروه دیگر این اعمال را تکرار مى‏ کند و این عمل تا پایان نام بردن اسامى افراد برجسته و نیکوکار زرتشتى ادامه مى ‏یابد. هر بار که موبد نام یکى از این افراد نیکو کار را مى ‏برد و براى او طلب مغفرت مى‏ نمود یک گروه اعمال فوق را انجام مى‏ دهند.
پس از آن موبد خرمن هیزم را آتش مى‏ زند و مردم در اطراف آن حلقه زده و شادى مى‏ نمایند و آرزوى روشنایى و دل گرمى مى‏ نمایند.
بامداد روز بعد خانمها گلوله‏ هاى آتش را از زیر خاکستر بیرون آورده و در آتشدان مى گذارند و به خانه مى ‏برند و آن آتش را تا صد شبانه روز با افزودن چوب به آن، روشن نگه مى ‏دارند و آن را با آتش پنجه روى بام پیوند مى‏ زنند.

 

جشن های سنتی ایران, آداب و رسوم مردم اردکان

 

پس از آتش افروزى هیرومبا، به مدت سه شبانه روز در این روستا جشن‏هایى برگزار مى‏ شود. پس از غروب آفتاب جوانان به در خانه‏ ها می ‏روند و اسامى درگذشته هر خانه را نام مى‏ برند و هیرومبا مى‏ گویند. صاحب خانه نیز مقدارى آجیل به آنها مى ‏دهد. پس از آن مردم به خانه افرادى که در نیایشگاه پیر هریشت چوب خورده‏ اند و مجددا آنها را چوب مى ‏زنند.

 

در پایان روز سوم مجددا اعمال و مراسم هیرومبا را تکرار و براى اموات طلب مغفرت مى‏نمایند. در روستاى اله آباد و فرسى آباد این مراسم به نام «هیبیدوگ» و در روستاى خرمشاه به نام «شاخ شاخ دُربَند» برگزار مى‏ شود.

مطلب پیشنهادی

موسیقی در دوره سلجوقی

موسیقی در دوره سلجوقی سلجوقیان تا آنجا دوستدار هنر بودند که آلپ ارسلان، دومین فرد …

http://www.20script.ir