تیتوس برزوزوسکی هنرمندی با طراحی هایی معمارانه

نقا111ش

تیتوس برزوزوسکی هنرمند معمار و نقاش از لهستان است. او با ظرافت و دقت کم نظیری در آثارش به طراحی فضاهایی شهری پرداخته است، برای او رسیدن به یک زبان تصویری مدرن و در عین حال فانتزی یک اصل است، توجه او به جزییات در طراحی بافت شهری تحسین برانگیز است.او برای بیان آثار هنری اش از عناصر سورئالیستی بهره می جوید و در چشم اندازهای نقاشی های او حسی از رمز و راز نهفته است.این هنرمند لهستانی بخش مهمی از آثارش را به ورشو اختصاص داده است اما تعداد زیادی از نقاشی های آبرنگ او در سفر خلق شده اند، قریب به دو سال زندگی در فنلاند به او کمک کرد تا معماری پرشکوه این دیار را به تصویر بکشد.

 tytus_brzozowski-poland_(7)-960x476tytus_brzozowski-poland_(9)-960x649 tytus_brzozowski-poland_(11)-960x620 tytus_brzozowski-poland_(12)-960x563 tytus_brzozowski-poland_(14)-960x664 tytus_brzozowski-poland_(19)-960x638 tytus_brzozowski-poland_(20)-960x661 tytus_brzozowski-poland_(21)-960x661 tytus_brzozowski-poland_(23)-960x726 tytus_brzozowski-poland_(27)-960x669 tytus_brzozowski-poland_(2)-960x622 tytus_brzozowski-poland_(4)-960x614

tytus_brzozowski-poland_(3)-500x673tytus_brzozowski-poland_(8)-500x717tytus_brzozowski-poland_(1)-500x669

Check Also

معماری عهد باستان

معماری عهد باستان فلات ایران، محل اقامتگاه های کوهستان کهن است که تاریخ آن به …