انسان و طبیعت

small-man-grand-nature-landscape-photography-13-604x270

همیشه طبیعت بزرگترین پناه‌گاه برای دست‌یافتن به‌آرامش، حال فقط برای چندثانیه بوده‌است. ازآن‌جا که تصاویرزیر، ترکیب انسان و طبیعت‌را به‌نمایش می‌گذارند، نه‌تنها احساس آرامش خاصی‌را منتقل می‌کنند بلکه می‌توانند تلنگری باشند تاماهم هرازگاهی طعم آرامش طبیعت‌را بچشیم.

sng

small-man-grand-nature-landscape-photography-39

small-man-grand-nature-landscape-photography-2011

small-man-grand-nature-landscape-photography-5

small-man-grand-nature-landscape-photography-2

small-man-grand-nature-landscape-photography-1

Check Also

خواننده سابق گروه “اویسیس” آلبوم جدیدش را پخش می‌کند

نوئل گلگر، گیتاریست و خواننده سابق گروه اسطوره‌ای اویسیس از مراحل ضبط آلبوم جدیدش و …