اسم های دخترانه ایرانی

دختر ایرونی2لیست زیر شامل نام های دخترانه اصیل ایرانی و دارای ریشه پارسی (فارسی) می باشندنام ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و به همراه معنی می باشند

 

حرف الف :

آبنوس :                          آبگینه
آترا :                              آذر – آتش – نام یکی از ماههای پاییز
آتریسا :                          آذرگون مانند آتش – دختری با چهره ای زیبا و برافروخته مرکب از آتری(تغییر یافته آذر-آتر-آتری)
آتش :                             آتش
آتوسا :                           نام یک شاهزاده ایرانی (دختر کورش همسر داریوش)
آذر :                                نهمین ماه ایرانی
آذرافروز :                         نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار
آذرخش :                         صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر
آذرگون :                          نام گلی است برنگ سرخ
آذرنوش :                         پاکدین
آرا :                                مخفف آراینده آرایشگر – زیور زینت
آراگل :                             آراینده گلها – زیبا کننده گلها
آراسته :                          آن که دارای صفتهای خوب اخلاقی است، آنچه آرایش شده و زینت و زیور داده شده است
آرام :                               آهسته ، ساکت ، سنگینی و وقار مکان خلوت
آرامش :                          (اسم مصدر از آرامیدن و آرمیدن)، فراغت، راحت، آسایش، صلح، آشتی، ایمنی، امنیت، سنگینی، وقار و طمأنینه
آرمینا :                            دختر همیشه پیروز – بانوی مقتدر – الهه زیبایی
آرایه :                             آرایش زیبایی
آرتمیس :                        زن هنرمند، نخستین زن دریانورد ، فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه درنبرد با سربازان اسپارت
آرتینا :                            عاقل و زیرک (مونث آرتین)
آرزو :                              آرزو
آرشیدا :                         بانوی درخشان آریایی – بانوی آراسته و درخشان – مرکب از آر + شید + الف تانیس – آر به دومعنی به کار می رود اول
آرشین :                         نام یکی از زنان دوره هخامنشی می باشد که به کاردانی مشهور بوده و هم به معنای دوست داشتنی نیز می باشد
آرنیکا :                           آریایی ، نیک خو
آروشا :                           درخشان ، نورانی باهوش ، نام دختر داریوش سوم
آزاده :                             آزاد، رها
آزیتا :                              نام یک شاهزاده ایرانی
آزین :                              زینت آلات
آسا :                              مانند
آسمان :                           فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام کوهی در نزدیکی بندر نخیلو در ساحل خلیج فارس
آفرین :                             تشویق
آلاله :                               نام گلی
آناهیتا :                            الهه آب
آنیتا :                               آراستگی، مهربانی، خوشرویی (دوشیزه بسیار زیبا در اوستا)
آوا :                                 صدا
آویزه :                              آویز
آهو :                               آهو
اختر :                              ستاره، نام گلی
ارانوس :                           سیاره ارانوس
ارغوان :                            نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد
ارکیده :                            رنگ ارغوانی روشن، نام گلی
ارمغان :                            هدیه
ارنواز :                              دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی
افسار :                            تاج
افسانه :                          افسانه
افسون :                           طلسم و جادو
افشان :                           پاشیدن
الناز :                               –
انوشه :                           خوشبخت
ایران :                             نام کشور ایران
ایران دخت :                      دختر ایران

 

حرف ب :

باران :                             قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جوّ زمین ایجاد می شود و بر زمین می ریزد
بانو :                               خانم، متشخص، زن مجرد
بلور :                               کریستال
بنفشه :                           گل بنفشه
بوبک :                             دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان
بوسه :                            بوس، بوسیدن
بهار :                              فصل بهار
بهارک :                           بهار کوچک
بهاره :                            آورنده بهار
بهناز :                            بهترین ناز
بهرخ :                            بهترین صورت
بیتا :                              منحصر بفرد

 

حرف پ :

پدیده :                           پدیده، چیز جدید
پردیس :                         فردوس ، باغ، بستان
پرستو :                          اسم یک پرنده
پرند :                             ابریشم
پری :                              پری
پری رو :                          دارای صورتی همچون پری
پریا :                              جمع پری
پریچهر :                          دارای صورتی همچون پری
پریزاد :                            زاده پری
پریسا :                           مانند پری
پریوش :                          دارای صورتی همچون پری
پرتو :                              پرتو
پروانه :                           پروانه
پروین :                           نام یک صور فلکی
پگاه :                            سپیده دم
پوپک :                           نوعی پرنده
پوران :                           موفق
پوران :                           یکی از شخصیت های شاهنامه
پوران دخت :                    –
پوری :                           موفق
پونه :                            نام گلی
پیمانه :                         جام شراب
پیوند :                           ارتباط

 

حرف ت :

تارا :                             ستاره
ترانه :                           آهنگ، نغمه
ترسا :                          ترسنده ، مسیحی (تلفظ: tarsa)
ترمه :                           نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی
توران :                          نام کشور دشمن ایران در شاهنامه
توکا :                           نوعی پرنده
تهمینه :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه
تیدا :                            دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده (اوستایی)
تینا :                            سفال

 

حرف ث :

ثریا :                            نام یک صور فلکی

 

حرف ج :

جانان :                         معشوق، محبوب؛ خوب، زیباروی
جوانه :                         جوان، گل جوانه

 

حرف چ :

چیستا:                         فرشته دانش و معرفت (دختر زرتشت)

چلیپا :                          –

 

حرف خ :

خاطره :                        یاد، یادگاری
خندان :                        خندان
خجسته :                      –
خورشید :                      آفتاب

 

حرف د :

دری :                           ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد
دلسا :                          همچو دل و قلب ، دارای احساس و عاطفه
دلارام :                         آرام دل
دلبر :                           ملیح، خوش قلب
دلکش :                        جذاب
دریا :                           دریا
دنیا :                           جهان
دیدار :                         ملاقات، دیدن، چهره، صورت

 

حرف ر :

رامش :                        آرامش
رسا :                          پرمعنی
رکسانه (رکسانا) :         روشنایی، نام شاهزاده ایرانی که اسکندر بخاطر او تخت جمشید را نابود کرد.
روان :                          روح، روان
رودابه :                        یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم
روشنک :                      نور کوچک
رها :                            نجات یافته، آزاد

 

حرف ز :

زری :                          حریر، زربافت
زرین :                          طلایی
زرین دخت :                   دختر طلایی
زویا :                           –
زهره :                         سیاره زهره ونوس
زیبا :                           زیبا، قشنگ

 

حرف ژ :

ژاله :                          شبنم
ژیلا :                          تگرگ

 

حرف س :

سارینا :                      خالص ، پاک
ساغر :                       جام شراب
ساناز :                       نام گلی
سایه :                       سایه، تاریکی
سپتا :                        خوب ، خوبی
سپیده :                      نور اول صبح، سفید روی
ستاره :                       ستاره
ستایش :                     سپاس خداوند، ستودن، تعریف و تمجید
ستیا :                         جهان ، هستی ،  دنیا ، روزگار- بانوی نجیب و بلندمرتبه – لقب حضرت معصومه – کلمه گیتی در فارسی معاصر تغییر یافته همین اسم است (ریشه اوستایی)
سُرنا :                         به ضم سین و سکون ر ، نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی که در نقاره خانه ها و روزهای جشن و سرور می نوازند
سروناز :                      زن زیبا، درخت سروناز
سروین :                     شبیه سرو، مانند سرو
سمن :                       یاسمن
سمیلا :                      
سمیرا :                      هدیه ی دریا
سنا :                          –
سودابه :                      یکی از شخصیت های شاهنامه
سوری :                        رز قرمز
سوزان :                        شعله ور، درحال سوختن، سوزاننده
سوسن :                       نام گلی
سوگند :                        قسم خوردن
سیما :                          صورت، رخ
سیمین :                        نقره ای

 

حرف ش :

شادان :                         شاد
شادی :                         شادی، خوشحالی
شاهین :                        سلطنتی
شبنم :                          شبنم ژاله
شراره :                          جرقه
شعله :                          شعله، آتش
شکوفه :                         شکوفه
شکوه :                          جلال، زرق و برق
شوکا :                           نوعی آهو
شکیبا:                            صبور و بردبار
شهربانو :                        بانوی شهر
شهرزاد :                         زاده شهر
شهرناز :                          عشق شهر
شهزاده :                         شاهزاده
شهلا :                            زن سیاه چشم
شهناز :                           عشق شاه
شیدا :                             عاشق، شیفته، دلداده
شیده :                            آفتاب، درخشان
شیرین :                           ظریف، شیرین
شیرین بانو :                      زن شیرین و حساس
شیفته :                           افسون شده
شیلان :                            چیلان، عناب
شیوا :                             فریبا

 

حرف ط :

طلا :                              طلا

 

حرف ع :

عسل :                          عسل

 

حرف غ :

غزال :                            آهوی کوهی
غزاله :                            آهوی کوهی
غمزه :                            طنازی
غنچه :                            غنچه گل

 

حرف ف :

فرانک :                            یکی از شخصیتهای شاهنامه
فرحناز :                           خوشی
فرخنده :                          شاد
فرزانه :                            عاقل
فرشته :                           فرشته، پری
فرناز :                             عشوه گر
فرنگیس :                         یکی از شخصیت های شاهنامه
فروزان :                           درخشان
فروزنده :                          درخشان
فروغ :                             روشنی
فریبا :                             ملیح
فریما :                            زیبا و دوست داشتنی
فریده :                            پرارزش
فرین :                             ستوده
فیروزه :                           فیروزه
فیلا :                             عاشق

 

حرف ق :

قاصدک :                         گل قاصدک
قدسی :                         مقدس، فرشته

 

حرف ک :

کتایون :                           یکی از شخصیت های شاهنامه
کیمیا :                            ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند

 

حرف گ :

گردآفرید :                         یکی از شخصیت های شاهنامه
گردیا :                             یکی از شخصیت های شاهنامه
گلاره :                            چشمان
گلبانو :                            بانویی زیبا چون گل
گلبو :                              آن که بوی گل می دهد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی از همراهان رستم هرمزان پادشاه ساسانی
گلبرگ :                           هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار
گلبهار :                           گل فصل بهار
گلپری :                          –
گلشن :                         باغ گل
گلنار :                            گل انار، به زیبایی گل
گلنسا :                          –
گلی :                            رنگ قرمز گل رز
گیتا :                             نوعی آهنگ
گیتی :                          جهان، دنیا
گیسو :                          موی بلندسر

 

حرف ل :

لبخنده :                          لبخنده
لادن :                            نام گلی
لاله :                             گل لاله گلی است به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون
لیلا :                             شبانه
لیلی :                           نام گلی

 

حرف م :

مانا :                            مانند
ماندانا :                         نام یک شاهزاده (مادر کوروش بزرگ)
مانی :                          نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد
ماه آفرین :                     آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک خرم دین، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
ماهدخت :                      وجوه ماه
ماهرخ :                         کسی که صورتش مانند ماه باشد
ماه‎گل:                           آن که چون ماه و گل زیباست، زیبا روی
مرجان :                         مرجان
مرجانه :                         مرجان
مرمر :                            مرمر
ملکه :                            ملکه
منیژه :                           یکی از شخصیتهای شاهنامه
مروارید :                         مروارید
مریم :                            بسیار عبادت کننده، گل مریم (گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام)، نام مادر عیسی(ع)، نام سوره ای در قرآن
مژده :                           خبر خوش
مژگان :                          مژه ها
مستانه :                        مست
میشا :                           همیشه بهار، همیشه جوان
مونا :                             نام یک الهه
مهتا :                            همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه
مهتاب :                          مثال ماه
مهدیس:                          شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید
مهدیسا:                           منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با چهره ای درخشنده چون ماه
مهر انگیز :                       مهر انگیز
مهر آذین:                        مرکب از مهر (خورشید) + آذین (آرایش)
مهر آسا :                         مانند خورشید
مهر آفرین :                       آفریننده ی مهر و محبت و دوستی
مهر آگین :                        همراه با محبت
مهر آیین :                        دارای مهر و محبت و دوستی
مهربان :                          دارای محبت و عاطفه
مهرناز :                           نور آفتاب
مهرنوش :                        شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
مهری :                           خورشید، مهربان
مهسا :                           ماه، مهتاب
مهستی :                        درخت گل یاس
مهشید :                         (= ماه شید)، پرتو ماه، ماهتاب، ماه روشن و درخشان
مهلا :                              دوستانه، آهسته
مهناز :                            نور ماه، شکوه ماه
مهنوش :                         دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین زیبا و شیرین
مهوش :                          مثال ماه، زیبایی
مهین :                            دختر ماه
میترا :                             نام یک الهه
میهن :                            وطن، زادگاه
مینا :                              ﮔﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﻠﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻠﺒﺮﮔﯽ، ﭘﺮﻧﺪﻩ اﻯ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎر ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎﻯ رﻧﮕﺎرﻧﮓ
مینو :                              آﺳﻤﺎﻥ، ﺑﻬﺸﺖ

 

حرف ن :

نازآفرین :                         شوق آفرین
نازگل :                            دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است
نازنین :                           خوش قلب
نازی :                              زیبا
نازیلا :                             زیبا
ناژین :                             نام یک درخت
ناهید :                            ونوس، ستاره زهره
ندا :                               صدا
نرگس :                          نام گلی خوشبو و زینتی با گلبرگهای سفید و زرد
نسترن :                          نام گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد
نسرین :                          رز وحشی
نفس :                           مایه زندگی – عمل دو بازدم را گویند – کسی که وجودش مانند نفس کشیدن برای زندگی لازم است
نغمه :                            ترانه، آهنگ
نگار :                            خوش قلب ، نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر یا زن زیباروی
نگاه :                            نگاه
نگین :                           سنگ یا فلزی زینتی و قیمتی که بر روی انگشتر، گوشواره، گردن بند و جواهرات کار می گذارند
نوا :                              نوا
نوش آفرین :                    شادی خلق
نوشین :                         شیرین
نهال :                            درخت یا درختچه نورس که تازه نشانده شده است
نیایش :                          دعا ، عبادت، راز و نیاز
نیکو :                            خوب، زیبا
نیکی :                          خوبی
نیلا :                             به رنگ نیل، نیلی
نیلسا :                          شبیه به نیل
نیلوفر :                          نام گلی زنبق آبی
نیلیا :                            به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف نسبت
نیوشا :                         شنونده

 

حرف و :

ونوشه :                        گل بنفشه
ویدا :                            آشکار

 

حرف ه :

هدیه :                          هدیه
هستی :                       وجود
هما :                           پرنده ای افسانه ای
همتا :                          نظیر، مانند
هنگامه :                       حیرت انگیز

 

حرف ی :

یاس :                          گل یاس
یاسمن :                       گل یاس
یاسمین :                     یاسمن
یاسمینا :                      یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد، و کبود
یسنا :                          حمد و ستایش خداوند – نام یکی از بخش های اوستا است
یکتا :                           تنها، یگانه
یگانه :                          تنها، یگانه
یلدا :                           بلندترین شب سال