گالری سیحون-لس انجلس

هر حركت فرهنگى و هنرى در جامعه، نشانه قدرت و كيفيت معنوى ان جامعه است. گالرى سيحون از بدو تاسيس جايگاه معرفى اين حركت فرهنگى و هنرى بوده است و با اينكه در گذر زمان مورد انتقاد بسيارى قرار گرفته، ليكن همچنان راسخ و ايستاده در راه خود گام برداشته. با معرفى چهره هاى گمنام و نامدار  هنروفرهنگ ايران، به جامعه ايرانى در اين ديار حرمتى داده. مريم سيحون كه گام در راه بزرگ بانوى گالرى دار، معصومه سيحون گذاشته بسيار خوب تا اينجا را پيموده و چه زيبا توانسته نام هنرمندان ايرانى را جلوه بخش شهر لس انجلس بنمايد. اميد است كه اين گالرى بيش از پیش مورد حمايت ايرانيان اين شهر قرار گيرد.

Check Also

رقص و اواز

غزالی و رقص و آواز   امام محمد غزالی حجه الاسلام و روحانی عالیقدر عصر سلجوقی …