گالری سیحون-لس انجلس

هر حرکت فرهنگى و هنرى در جامعه، نشانه قدرت و کیفیت معنوى ان جامعه است. گالرى سیحون از بدو تاسیس جایگاه معرفى این حرکت فرهنگى و هنرى بوده است و با اینکه در گذر زمان مورد انتقاد بسیارى قرار گرفته، لیکن همچنان راسخ و ایستاده در راه خود گام برداشته. با معرفى چهره هاى گمنام و نامدار  هنروفرهنگ ایران، به جامعه ایرانى در این دیار حرمتى داده. مریم سیحون که گام در راه بزرگ بانوى گالرى دار، معصومه سیحون گذاشته بسیار خوب تا اینجا را پیموده و چه زیبا توانسته نام هنرمندان ایرانى را جلوه بخش شهر لس انجلس بنماید. امید است که این گالرى بیش از پیش مورد حمایت ایرانیان این شهر قرار گیرد.

مطلب پیشنهادی

رقص و اواز

غزالی و رقص و آواز   امام محمد غزالی حجه الاسلام و روحانی عالیقدر عصر سلجوقی …

http://www.20script.ir