کارتن پناهگاه زنان

افزایش زنان کارتن خواب درتهران


iran-emrooz.net | Sat, 06.06.2015, 16:00

 

رئيس کميته اجتماعی شورای شهر تهران، از افزايش آمار زنان کارتن خواب در پايتخت خبر داد و گفت: با زنانه شدن فقر و آسيب های اجتماعی نياز به سامان سراها افزايش پيدا می کند.
فاطمه دانشور در گفتگویی، به آمار کارتن خوابی در پايتخت اشاره کرد و اظهارداشت: در سال ۹۱ که تهران ۱۲ هزار کارتن خواب داشت، تعداد زنان کارتن خواب ۳ هزار نفر بود که تعداد کارتن خواب ها در سال ۹۲ به ۱۵ هزار و در سال ۹۳ به ۲۰ هزار نفر افزايش يافت و به همين نسبت تعداد زنان کارتن خواب نيز در شهر تهران رشد داشته است.
وی با بيان اينکه با زنانه شدن فقر و آسيب های اجتماعی نياز به سامان سراها افزايش پيدا می کند، افزود: متاسفانه در ميان زنان کارتن خواب و خيابانی، برخی به همراه کودکانشان هستند و برخی نيز باردار هستند که اين موارد لزوم توجه به زنان کارتن خواب را افزايش می دهد.
وی با بيان اينکه سامان سراهای مادران کارتن خواب بايد جدا از ساير زنان کارتن خواب باشد، گفت: معمولا اين زنان، کودکان زير ۱۰ سال همراه خود دارند و يا باردار هستند و استفاده از سامان سراهای عمومی در روحيه اين کودکان تاثيرات بدی می گذارد و آنها را آماده آسيب پذيری می کند.

Check Also

فرهنگ چیست؟

فرهنگ چیست؟ قبل از تعریف فرهنگ به معنی و مفهوم لغوی آن می پردازیم. محمود …