هنر معماری ایرانی در تصاویر شگفت‌انگیز محمدرضا دمیری گنجی

دیدن معماری اصیل ایرانی، با یک لنز فیش آی و عکاسی پاناراما توسط این هنرمند خالی از لطف نیست.

نصیرالملک – شیراز

برج آزادی – تهران

حمام سنتی – شیراز

مسجد شاه – اصفهان

نصیر الملک یا مسجد صورتی – شیراز

مسجد وکیل – شیراز

مسجدی سنتی در شیراز

بادگیری در دولت آباد یزد

مسجد نصیر الملک

سقف اکوستیک در اصفهان

مسجد جامع – یزد

حمام عالی قاپو – اصفهان

ایوان بادگیر – یزد

مقبره حافظ – شیراز
footofan.com

Check Also

تونل زمان: ايران در اوايل سلطنت محمدرضا پهلوي‏

“مینارد اوون ویلیامز” که یکی از مشهورترین عکاسان گردشگر به شمار می‌رود و به خاطر …