نرخ ارز

نرخ ارز فروش از روی دلار     از روی طلا         تغییر     کمترین   بیشترین
دلار بازار تهران ۳۳,۴۰۰ – ۲۷,۹۸۰ (-۰.۳۹%) -۱۳۰ ۳۳,۴۰۰ ۳۳,۶۵۰
یورو در بازار تهران ۳۶,۱۰۰ ۳۵,۸۳۰ ۳۶,۲۷۰ (۰.۲۸%) ۱۰۰ ۳۶,۱۰۰ ۳۶,۱۰۰
پوند در بازار تهران ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۸۲۰ ۴۴,۷۹۰ (۰.۲۰%) ۱۰۰ ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۵۰۰
درهم در بازار تهران ۹,۱۵۰ ۹,۰۹۰ ۷,۶۲۰ (-۰.۳۳%) -۳۰ ۹,۱۵۰ ۹,۱۵۰

مطلب پیشنهادی

iran-money-rials-15220315

قیمت ارز

  منبع ًّّ IRINN

http://www.20script.ir