عکس‌های زیبا الکس رابسیوک از کوه‌های ترانسیلوانیا رومانی

ممکن است شما به محص شنیدن نام ترانسیلوانیا، به یاد دراکولا بیفتید، چرا که ترانسیلوانیا محل رویدادهای دراکولای برام استوکر است.

اما تصور شما از این محل به کلی دگرگون می‌شود، اگر زیبایی مسحورکننده آن را ببینید، مخصوصا اگر مشاهده این زیبایی از دریچه دید یک عکاس خوب به نام الکس رابسیوک باشد.

بعضی از این عکس‌ها چنان زیبا و رؤیایی هستند که آدم فکر می‌کند نکند نقاشی باشند!

4-9-2015 12-02-59 AM 4-9-2015 12-02-38 AM 4-9-2015 12-02-18 AM 4-9-2015 12-01-59 AM 4-9-2015 12-01-30 AM

منبع: ۱pezeshk.com

 

مطلب پیشنهادی

تونل زمان: ایران در اوایل سلطنت محمدرضا پهلوی‏

“مینارد اوون ویلیامز” که یکی از مشهورترین عکاسان گردشگر به شمار می‌رود و به خاطر …

http://www.20script.ir