عروس دریایی در دلِ شیشه های رنگی

عرو2س

شیشه های رنگین برای فضای دکوراتیو به شکل عروس دریایی… الهام گرفته از زیر دریا!

chihuly Chihuly3_520 chihuly-garden-and-glass (3)

the-magical-chihuly-garden-glass-L-XaPo_e  d  chihuly-garden-and-glass (7) chihuly-garden-and-glass (6) the-magical-chihuly-garden-glass-L-c2x0gw  Chihuly-Garden-and-Glass-Seattle-WA2 chihuly-garden-and-glass (1) ChiPers2 10-ChilulyGardenGlassCloseup chihuly-garden-and-glass (8) chihuly-garden-and-glass chihuly-garden-and-glass_7824150 chihuly-garden-and-glass (5) Chihuly_Garden_Glass01.jpg_600px-750

iransmile.com

Check Also

معماری عهد باستان

معماری عهد باستان فلات ایران، محل اقامتگاه های کوهستان کهن است که تاریخ آن به …