طرز اقدام برای پاسپورت ایالات متحده برای نوزادان

طرز اقدام برای پاسپورت ایالات متحده برای نوزادان

هر کسی در ایالات متحده صرف نظراز سن، از جمله نوزادان و کودکان باید درهنگام سفر به خارج از کشور، یک گذرنامه آمریکا در اختیار داشته باشد.
روند درخواست برای گذرنامه ایالات متحده برای یک نوزاد تازه متولد شده در ایالات متحده همانند مراحل اقدام برای گذرنامه آمریکایی برای فرزندان زیر 16 سال است. گذرنامه ایالات متحده برای نوزادان تازه متولد شده و کودکان زیر 16 به مدت 5 سال اعتبار دارد و هزینه گرفتن آن کمتر از گذرنامه بزرگسالان است.
اقدام برای پاسپورت آمریکایی برای نوزادان تازه متولد و کودکان باید دریک آژانس معتبر صدور گذرنامه یا پاسپورت انجام گیرد.
برای درخواست گذرنامه آمریکایی برای نوزاد تازه متولد شده یا فرزند زیر 16 سال، مراحل زیر را باید دنبال کنید:

مرحله 1: تکمیل فرم DS-11
ارسال فرم DS-11، برای یک گذرنامه آمریکایی، اولین قدم مورد نیاز در درخواست برای یک گذرنامه آمریکایی برای یک نوزاد است.
برای درخواست برای گذرنامه متقاضی (کودک) باید شخصا اقدام کند. این به این معنی پدر و مادر یا سرپرست قانونی باید نوزاد را برای ثبت درخواست با خود بیاورند
برای تکمیل فرم DS-11 بایستی نام کامل قانونی کودک، شماره تامین اجتماعی Social Security، و سایر اطلاعات شخصی او را به همراه داشته باشید
تمام مدارک تکمیلی را آنگونه که در فرم امده است فراهم کنید
فرم را امضاء نکنید مگر اینکه دستورالعمل آن در قسمتی ذکر شده باشد

مرحله 2: ارائه مدارک و شواهد شهروندی ایالات متحده
شما می توانید یکی از موارد زیر را به عنوان شاهدی از شهروندی آمریکا تهیه کنید.
• گواهی شناسنامه صادر شده توسط شهرستان، کانتی ، و یا ایالت
• گزارش کنسولگری تولد آمریکایی در خارج از کشور
• گذرنامه آمریکایی قبلی
• گواهی تابعیت (Naturalization)
• گواهی شهروندی
نکات
اگر شما وضعیت غیرمهاجرتی در ایالات متحده (ویزای H1 / H4؛ L1 / L2 ویزا، و غیره) دارید، شما باید یک گواهی تولد صادر شده توسط شهر، کانتی و یا ایالت را به همراه ببرید. شما باید برای گواهی تولد در زمان تولد اقدام کنید. مسئولین بیمارستان، معمولا پدر و مادر نوزاد را در مورد تقاضا برای شماره امنیت اجتماعی و شناسنامه، بلافاصله پس از تولد راهنمایی می کنند.
گواهی خلاصه یا موقت پذیرفته نمیشود.
سعی کنید به محض تولد نوزاد برای وی درخواست گواهی تولد و پاسپورت بکنید و حتی الامکان این کار را بیش از یک سال به تاخیر نیندازید چرا که ممکن است قربانی کلاهبرداری شوید

مرحله 3: به مدرک دال بر نسبت خود با کودک

شما باید ثابت کنید که نوزاد تازه متولد شده فرزند شماست برای این منظور باید یکی از مدارک زیر را ارائه دهید. توجه کنید که تمام مدارک بایستی اصل باشد
در حالت ایده آل گواهی شناسنامه که نام پدر و مادر در آن درج شده است کافی می باشد
اگر کودک درخارج از کشور متولد شده است مدارک زیر را می بایست ارائه دهید
گواهی تولد کودک در خارج از کشور که نام پدر و مادر در آن درج شده است
گزارش محل تولد کودک در خارج از کشور که نام پدر و مادر در آن درج شده است
ترجمه رسمی یا غیر رسمی انگلیسی تمام موارد
اگر شما نوزاد را به فرزند خواندگی قبول کرده اید می بایست فرم مربوطه را از موسسه ای که نوزاد را دریافت کرده اید ارائه دهید. همچنین اگر شما نوزاد را به سرپرستی پذیرفته اید، می بایست حکم دادگاه را که به شما این اختیار را داده است را ارائه دهید.
اگر در روند اقدام برای پاسپورت هرگونه تغییر نامی اتفاق افتاده است، می بایست مدارک مربوط به این تغییر نام را حتما ارائه نمایید . توجه داشته باشید که پاسپورت قبلی امریکا که نام قبلی بر روی آَن مندرج است قابل قبول نمی باشد

مرحله 4.1: مدارک شناسایی والدین

پدر و مادر نوزاد متولد شده می بایست برای اثبات هویت خود مدارک شناسایی خود را ارائه دهند. در حال حاضر مدارک زیر به عنوان مدارک مورد قبول برای احراز شناسایی به کار می روند.
• گذرنامه ایالات متحده
• کواهینامه معتبر رانندگی
• گواهی تابعیت
• ID نظامی و یا ID دولتی یا ایالتی
اگر شما به هردلیلی هیچ یک از مدارک ذکر شده در بالا را نداشته باشید می تواند از مدارک ثانویه شناسایی که در ذیل آمده است استفاده کنید.

(A) مدارک شناسایی ثانویه
توجه داشته باشید که ارائه هریک از مدارک ذکر شده زیر به تنهایی پاسخگو نیست و برای احراز هویت می بایست تمام مدارک ذکر شده را یکجا ارائه دهید.
مدارک شناسایی ثانویه:
کارت تامین اجتماعی Social Security + کردیت کارت + کارت شناسایی کارمندی + کارت کتابخانه
(B) شاهد شناسایی
اگر شما همه مدارک ذکر شده را به همراه ندارید می توانید از یک فرد به عنوان شاهد شناسایی خود استفاده کنید در این صورت این فرد می بایست در دادگاه حاضر شده و قسم بخورد که شما را می شناسد شاهد شناسایی باید ویژگیهای خاصی داشته باشد که در ذیل آمده است:
• شهروند ایالات متحده یا مقیم دائم باشد
• دارای کارت شناسایی معتبر (گواهینامه رانندگی، گذرنامه آمریکا، کارت نظامی و یا ID دولتی یا ایالتی) باشد
• در زمان اقدام برای پاسپورت شخصا حضورد داشته باشد
• شما را حداقل برای 2 سال شناخته بوده باشد
مرحله 4.2: ثبت فتوکپی والدین / شناسایی نگهبان
شما می بایست یکی سری کپی از تمام مدارکی که در مرحله قبل توضیح داده شد را به همراه فرم درخواست ارائه دهید
همچنین می بایست یک کپی از مدارک شناسایی والدین ضمیمه فرم شود
اگر شما دوقلو یا بیشتر دارید و نیاز دارید که برای بیش از یک گذرنامه اقدام کنید توجه نمایید که برای هر فرم، مدارک و کپی های جداگانه ای ارسال نمایید. ارائه یک سری مدارک ضمیمه به همراه درخواست بیش از یک گذرنامه برای چند قلوها قابل قبول نیست
شما باید فتوکپی از شناسایی که در مرحله 4.1 توصیف ارسال
کپی ها باید در یک برگه سفید استاندارد، 8.5 × 11 ” گرفته شود
باید از جلو و پشت مدارک شناسایی کپی گرفته شود
سایر اندازه های کاغذ پذیرفته نمی شود
فقط باید از یک سمت کاغد برای کپی استفاده شود
شما مجاز نیستید اندازه های واقعی مدارک شناسایی خود را بر روی کاغذ کپی تغییر دهید.

مرحله 5: ارائه رضایت والدین
هردو والد کودک می بایست برای اقدام برای دریافت پاسپورت برای نوزاد خود یک فرم رضایت نامه را امضا کنند. برای این کار باید هر دوشرط زیر فراهم گردد.
• باید فرم رضایت نامه را شخصا به اداره صدور تحویل دهند
• باید فرم DS-11 را در مقابل مسئول پذیرش امضا کنند.
اگر تنها یکی از والدین قصد دارد که برای فرزند خود درخواست پاسپورت بکند وی باید بعد از اینکه تمام مراحل ذکر شده در بالا را به ترتیب انجام داد و مدارک مورد نیاز را تهیه کرد، در مرحله آخر دلایل غیبت والد دیگر را ارائه دهد. توجه داشته باشید که اگر برای غیبت والد دیگر نامه ای رسمی دارید، نباید بیش از سه ماه از تاریخ صدور نامه گذشته باشد

مرحله 6: ارائه 2 قطعه عکس و هزینه پرداخت
دوقطعه عکس رنگی با زمینه سفید و تمام رخ از نوزاد خود تهیه کنید. از زمان گرفتن این عکس نباید بیش از 6 ماه گذشته باشد، با این حال بهتر است در همان روزهایی که برای پاسپورت اقدام می کنید این عکس را بگیرید.

هزینه برای درخواست گذرنامه نوزاد در USD نمایندگی
نوع درخواست مورد نیاز
هزینه ارسال فرم
هزینه صدور
فرم مورد نیاز برای ارسال
Minor/Newborn Passport Book & Card
$95
$25
DS-11
Minor/Newborn Passport Book
80
$25
DS-11
Minor Passport Card
$15
$25
DS-11

زمان لازم برای صدور گذرنامه
کل فرایند صدور پاسپورت بین 6-8 هفته طول می کشد. با این حال سرویس شتاب نیز برای این پروسه وجود دارد که در این صورت شما با پرداخت 60 دلار بیشتر می توانید 8-9 روزه پاسپورت نوزاد خود را دریافت کنید

Check Also

چگونه ارتباطی موثر با فرزندان خود داشته باشیم؟

به‌دست گروه نویسندگان · ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ قبل از تلاش برای برقراری ارتباط با فرزندان خود سعی …