شوليمات نظريان گالرى

شوليمات نظريان گالرى
شوليمات گالرى در منطقه پرهیاهو و هنرى ونيز بيچ است.
17 North Venice Blvd
Los Angeles, California 90291
 شوليمات با فضاى بسيار زيبا و پشت بامى كه مشرف بر درياست فضای متفاوتی دارد که كارهاى مدرن و روز هنرمندان ايرانى و غير ايرانى را به نمايش ميگذارد. شوليمات با تكيه بر ليست مهمانان هنر دوستى كه دارد نمايشگاه هاى موفقى برگزار كرده و ميكند. با مراجعه به وبسايت
ميتوانيد از كارهاى هنرمندانى كه در اين گالرى نمايش داده اند ديدن كنيد.
در اينجا با چند نمونه از كارهاى هنرمندان اين گالرى و فضاى ان اشنا شويد.
 3%db%b2%db%b16%db%b45

Check Also

گالرى سيحون:

گالرى سيحون: از قديميترين گالرى هاى لوس انجلس است. مريم سيحون با ميراث فرهنگى با …