شبی را در این اتاق خواب گیج کننده ساخته شده بر‌پایه‌ی نقاشی ون‌گوگ سر کنید

اتاق خواب22222

اگر هیچ وقت به این فکر افتادید که که دیدن جهان از چشمان بسیار دیوانه‌ی یک ون گوگ بسیار دیوانه چگونه است، امروز این امکان فراهم شده. موسسه هنری شیکاگو یک المثنی باندازه طبیعی از نقاشی معروف اتاق خواب در ارل ساخته است.
اتاق برای اجاره بر روی سایت Airbnb از امروز آماده است،  و اینطور که عکس‌‌ها نشان میدهند یک المثنی دقیق از نقاشی ست.

این اتاق اجارهای برای تبلیغ از نمایشگاه جدید به نام اتاق خواب ون گوگ ساخته شده که در ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) گشایش مییابد و تا ۱۰ مه (۲۱ اردیبهشت) ادامه دارد. این نمایشگاه برای اولین بار سه نسخه از نقاشی را در آمریکای شمالی نشان میدهد و چند نمایش دیگر را نیز شامل میشود، از جمله بازسازی دیجیتالی اتاق، در این یکی نمیتوانید بخوابید اما میتوانید با آن تعامل کنید و چیزهای بیشتری از مطالعات علمی بر روی نقاشی بدانید.

در حال حاضر تاریخ دیگری برای اجاره در فوریه نیست اما موسسه هنری برنامههایی برای اجاره دادن بیشتر دارد. موزه در پست فیسبوک خود گفت: “تاریخها موجود زودتر از آنچه هرکه فکرش را میکرد رفتند. ما در چند هفته دیگر تاریخهای موجود در مارس را اعلام میکنیم.”

اگر خوششانس بوده و توانستید یکی از این جایگاههای رویایی در فهرست Airbnb را بگیرید، اجازه دارید که یک دوست را به همراه خود بیاورید. اتاق دو نفره است و حتی یک حمام نیز دارد. مهم تر از این این است که هزینه اتاق تنها شبی ۱۰ دلار میباشد.

در توضیحات اتاق به گونه که انگار ونسان ون گوگ خود این را نوشته، نوشته شده است “ده دلار تنها به دلیل این می‌گیرم که نیاز به خرید رنگ نقاشی دارم، با این وجود خوشحال می‌شوم که برای شما بلیت‌هایی برای نمایشگاه خودم در در موسسه هنری شیکاگو فراهم کنم.”

Check Also

معماری عهد باستان

معماری عهد باستان فلات ایران، محل اقامتگاه های کوهستان کهن است که تاریخ آن به …