سیاست بدونِ مردان‌ش چه شکلی خواهد بود؟

 اوباما

   اخیراً مجله‌ی Elle در ویدئویی به این حقیقت اشاره نموده که زنان اندکی در سرتاسر جهان، در رأس قدرت قرار گرفته‌اند. این ویدئو بخشی از کمپین بزرگ نشریه با هشتگ #morewomen است و توسط «الکس هولدر» و «آلیسا بونی» تهیه شده. در این ویدئو، تصاویری از محل تجمع سیاستمداران زن و مرد را می‌بینیم و بعد تصاویری فوتوشاپ که مردان را حذف نموده‌است. آن‌چه که باقی می‌ماند، قضایی خالی است که در گوشه و کنار آن یک یا چند زن دیده می‌شوند. ماجرای این که زنان در مواضع قدرت، چگونه یکدیگر را حمایت و تقویت می‌کنند، تا زمانی که خودمان برای دیگری گودالی حفر کنیم تا در دام بیافتد، افسانه‌ای خواهد بود که مدام نفی خواهد شد. این گروه هدف خود را ایجاد گفت‌وگویی مثبت‌تر از گذشته مطرح کرده و می‌خواهد منعکس‌کننده‌ی قدرت زنان و حمایت آن‌ها از یکدیگر و رشد جمعیِ زنان جهان باشد تا به تدریج، جهان نیز برابری امکان کسب پست‌های مهم توسط زنان را پذیرا گردد.

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-7

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-8

 

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-3

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-4

 

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-17

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-18

 

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-5

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-6

 

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-15

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-16

 

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-1

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-2

 

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-9

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-10

 

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-11

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-12

 

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-13

no-men-politics-video-elle-uk-alex-holder-alyssa-boni-14

منبع: 1pezeshk

Check Also

فرهنگ چیست؟

فرهنگ چیست؟ قبل از تعریف فرهنگ به معنی و مفهوم لغوی آن می پردازیم. محمود …