سخنان زیبا و آموزنده جک کانفیلد

جک کنفیلد2

هر آنچه که ذهن انسان قادر باشد آن را درک کند ، می تواند واقعیت پیدا کند. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

انسان همان چیزی می شود که به آن می اندیشد . با ناخواسته های خود نجنگ ، چرا که قویتر و بزرگتر می شوند. با این کار تمام تمرکز خود را بر روی چیزهایی که نمی خواهی ، میگذاری و ناخواسته ها را به سوی خود جذب می کنی. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

اگر می خواهید سزاوار و شایسته دریافت بهترینهای زندگی باشید، باید این امر را باور کنید که سزاوار آن هستید. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

تو در مورد خود هر فکری داشته باشی ، همان درست است و نتیجه همان خواهد بود.اگر بگویی ناتوانم ، ناتوان می شوی و اگر بگویی قدرتمندم ، قدرتمند خواهی شد. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

هدف اصلی بشر ، احساس و تجربه لذت است. هدف آن است که در زندگی، احساس عشق و آرامش و لذت کنی. پس هرآنچه را که به تواحساس عشق و لذت می بخشد دنبال کن.رسالت واقعی تو همان کار خواهد بود. کاری در جهان وجود ندارد که تو نتوانی انجام دهی ، این خواسته خداوند است. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

زندگی، یک بوم نقاشی است که در آن از پاک کن خبری نیست. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

شناخت ارزشهای باطنی و باور داشتن به رویاها، بخشی از دارایی زندگی است. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

این باور تو است که تو را به خواسته هایت می رساند، مگر اینکه شهامت خواستن آن را نداشته باشی. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

ترسهایت را از بین ببر و بر آنها چیره شو… هیچ کس در این راه به تو کمک نخواهد کرد؛ چون هیچ کس به اندازه ی خودت با ترسهایت آشنا نیست. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

همیشه با این فرض و گمان آغاز کنید که هرچه بخواهید می توانید به دست آورید. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

اگر می‌خواهید از انجام کاری، ارزشی کسب کنید، باید خودتان آن را انجام دهید؛ آن کار، هرچه که می‌خواهد باشد. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

هر آنچه امروز تجربه‌اش می‌کنید، نتیجه‌ی دیدگاه شما در گذشته است. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

اگر به انجام کاری که همیشه می‌کردید، ادامه دهید، همان را به دست می‌آورید که همیشه به دست می‌آوردید. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

اگر چیزی متفاوت می‌خواهید، باید کاری متفاوت بکنید و گامی متفاوت بردارید. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

تا زمانی که کسی یا چیزی را مسئول و مسبب ناکامی خود بدانید، هرگز موفق نخواهید شد. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

اگر خود را پایبند کنید که هر روز چیز تازه‌ای بیاموزید و هر روز کمی بهتر شوید، سرانجام به مرور زمان، به اهداف خود می‌رسید. جک کانفیلد

 

جملات حکیمانه, سخنان جک کانفیلد

 سخنان جک کانفیلد

 

هنگامی که کسی را می‌بخشید، این کار، شما را به زمان حال برمی‌گرداند؛ جایی که ممکن است رویدادهای خوبی برایتان رخ دهد و جایی که می‌توانید برای آفرینش اهداف آینده‌ی خود دست به کار شوید. جک کانفیلد

 

Beytoote

 

مطلب پیشنهادی

woman-crying

چطور کسی که عاشقش بودید را فراموش کنید

  عشق چیزی بسیار خاص است زیرا وقتی شکست می‌خورد قدرت آسیب زدن به ما …

http://www.20script.ir