روزه گرفتن تا حد مرگ!

قانونی که لغو شد

چندی پیش دادگاه محلی ایالت «راجستان» هند قوانینی وضع کرد تا از روزه‌داری مرگ در این کشور جلوگیری کند؛ اما با اعتراض پیروان آیین «جین» این ممنوعیت لغو شد.

 روزه مرگ یا «سانتارا» یکی از اعمال مذهبی آیین جین است که در آن فرد باید از خوردن و نوشیدن خودداری کند تا اینکه جانش را از دست بدهد!

دادگاه عالی ایالت راجستان هم این پرهیز از خوردن و نوشیدن تا پای مرگ را به مثابه خودکشی خوانده و آن را غیر قانونی اعلام کرد.

به گزارش مهر، این آیین عجیب و غریب یکی از شاخه های هندوئیسم و به معنای «پیروز» است و اعمال عجیبی دارد که روزه مرگ تنها یکی از آن هاست.

به اعتقاد جین ها بنیانگذار این آیین، مهاویرا یعنی بزرگ قهرمان است که ۲۳ پیشوا طی هزاران سال قبل از او وجود داشته و او بیست وچهارمین پیشواست.

بنابر سنت این قوم، پوشیدن لباس حرام است و پیروان آن معتقدند مهاویرا درحال ریاضت و ترک تعلقات نفسانی، پس از مشاهده تعلق خاطر خود به حیا، همه لباس های خود را بیرون آورد و تا آخر عمر برهنه به سر برد.

در حدود سال ۷۹ ق.م میان پیروان این مذهب در مورد حدود برهنگی اختلاف پدید آمد: فرقه ای هیچ لباسی را نپذیرفتند، در حالی که فرقه دیگر گفتند استفاده از اندکی پارچه جایز است. معروف است که گاندی رهبر هندوستان تحت تاثیر این آیین، لباس های دوخته ایام جوانی را کنار گذاشت و تنها از مقداری پارچه سفید استفاده می کرد.

عقیده عجیب دیگر جین ها این است که معتقدند زنان راهی به کمال ندارند و برای این امر باید به انتظار مرد شدن در دوره های بعدی تناسخ باقی بمانند!

بنا بر باور جین ها رستگاری بر دو اصل استوار است یکی «ریاضت» و دیگری «پرهیز از آزار جانداران» که گیاهان و جانوران را هم شامل می شود و حتی کندن زمین برای کشاورزی هم ممنوع شمرده می شود.

در این آیین، خودکشی از طریق ترک طعام و شراب فضیلتی بسیار بزرگ به شمار می آید و خود مهاویرا نیز به این شیوه درگذشته است.

دادگاه عالی هند پس از مدت ها بحث و بررسی اعلام کرد که حکم دادگاه محلی مردود است و پیروان آیین جین می توانند همچنان از طریق روزه داری به زندگی خود خاتمه دهند البته دادگاه عالی هند اعلام کرده که این حکم موقتی است و برای صدور حکم نهایی به مدت بیشتری وقت نیاز دارد.

هم اکنون حدود دو میلیون پیرو آیین جین در هندوستان زندگی می کنند که به دلیل زندگی در جامعه جدید، دیگر لخت مادرزاد نمی شوند و لباس می پوشند و به جای گدایی سرگرم تجارت هستند و وضع اقتصادی خوبی دارند؛ اما همچنان به بعضی اصول خود مثل روزه مرگ پایبند هستند!

جام جم

Check Also

افراد موفق چه می کنند؟

افراد موفق چه می کنند؟ هرفرد موفقی  همیشه در برابر چالش ها کمر راست می کند. این …