راه‌آهن ماند

رای نهایی استیناف و پایان ماجرای موتومبا
راه‌آهن ماند، پیکان سقوط کرد
 Unknown-1

سرانجام کمیته استیناف رای خود را درباره تجدید نظرخواهی ویژه باشگاه راه‌آهن اعلام کرد که بر اساس این رای پیکان به دسته اول رفت و راه‌آهن در لیگ برتر ماندنی شد.
با توجه به استرداد گزارش اولیه سازمان لیگ فوتبال در خصوص استفاده باشگاه راه‌آهن از بازیکن خارجی به نام مارتین کایونگو موتومبا به نحو غیرقانونی در دیدار مقابل تیم‌های سایپا، پرسپولیس، استقلال خوزستان، نفت مسجد سلیمان و پیکان تهران بر مبنای پاسخ استعلام اخیر باشگاه اردو اسپور ترکیه و اینکه پرونده انضباطی به استناد و براساس گزارش سازمان لیگ تشکیل یافته بود، لذا کمیته استیناف ضمن نقض رای قطعی شماره 20 مورخ 2/4/1394 قرار تجدید نظر خواهی باشگاه پیکان تهران نسبت به دادنامه شماره 1850 مورخ 3/3/1394 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را صادر کرد.
متن کامل رای به این شرح است:
راجع به تجدیدنظرخواهی ویژه باشگاه فرهنگی ورزشی راه‌آهن شهرری نسبت به رأی قطعی شماره 20 مورخ 2/4/1394 صادره از این کمیته که به موجب آن تجدیدنظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی ایران خودرو نسبت به رأی شماره 185 مورخ 3/3/1394 صادره از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پذیرفته شده و رأی مزبور در بخش «ج» نقض و نتیجه بازی‌های باشگاه فرهنگی ورزشی راه‌آهن شهرری در مقابل تیم‌های سایپای کرج، پرسپولیس تهران، استقلال صنعتی خوزستان، نفت مسجد سلیمان و پیکان تهران به لحاظ تخلف آن باشگاه در استفاده از بازیکن خارجی به نام مارتین کایونگو موتومبا که با مدارک فاقد اعتبار و به روش غیرقانونی و متقلبانه جذب آن باشگاه شده است 3 – صفر به نفع تیم‌های یاد شده اعلام گردید. در این مقام با عنایت به ارجاع پرونده به منظور رسیدگی به درخواست مزبور بر اساس ماده 51 آیین‌نامه انضباطی از سوی رییس محترم فدراسیون فوتبال و عنایت به نامه واصله از سازمان لیگ فوتبال ایران به شماره 110/2218 مورخ 31/4/94 دایر به استرداد گزارش اولیه آن سازمان در اعلام تخلف باشگاه فرهنگی ورزشی راه‌آهن شهرری و انعکاس مراتب اعتراض باشگاه‌های مقابل بر اساس پاسخ استعلام شماره 2015/100 باشگاه اردواسپور ترکیه که اشعار می‌دارد «با توجه به توافقی که میان ما و بازیکن «مارتین کایونگو موتومبا» صورت گرفته است، قرارداد موجود میان ما و ایشان به صورت شفاهی و دو طرفه فسخ گردیده است. بازیکن مذکور با یکی از کلوپ‌های مربوط به فدراسیون کشور ایران به تفاهم رسیده و فردا در یک مسابقه حضور خواهد داشت. در این خصوص، مسوولیت هر نوع پیش‌آمد غیرمنتظره را به صورت غیرقابل فسخ قبول می‌نماییم. لغو ثبت نام بازیکن در کلوپ‌ها که در فدراسیون فوتبال ترکیه موجود می‌باشد و انجام اقدامات لازم در جهت ثبت فسخ قرارداد ایشان که به صورت یک طرفه از جانب اردواسپور صورت گرفته است و ارسال ITC ایشان برای فدراسیون طرف مقابل را درخواست می‌نماییم.»
بنا بر مراتب و عنایت به اینکه پرونده حاضر بر مبنای گزارش سازمان لیگ تشکیل یافته و شکایت متعاقب باشگاه فرهنگی ورزشی ایران خودرو و نیز پیرو گزارش مزبور اقامه گردید و با استرداد گزارش و مبنای رسیدگی صورت گرفته، موجبی برای صدور حکم و تغییر نتایج بازی‌های تیم راه‌آهن فراهم نخواهد بود به علاوه اینکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز به موجب نامه شماره 566/الف/261 مورخ 14/4/94 اعلام داشته رأی صادره در بند «ج» راجع به اعتراض باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد لهذا مستنداً به مواد 37 – 41 و 51 آیین‌نامه انضباطی ضمن نقض دادنامه شماره 20 مورخ 2/4/94 قرار رد تجدیدنظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی ایران خودرو نسبت به دادنامه شماره 185 مورخ 3/3/94 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صادر می‌گردد.
رأی صادره قطعی است.

جشن و پایکوبی راه‌آهنی‌ها در قمصر
حکم صادره از سوی کمیته استیناف آنقدر پیچیده و بد انشا شده بود که خیلی‌ها را به اشتباه انداخت و حتی یکی از سایت‌های خبری بلافاصله پس از انتشار خبر در سایت فدراسیون به اشتباه تیتر زد راه‌آهن سقوط کرد و پیکان در لیگ برتر ماند.
در این حال راه‌آهنی‌ها که با یک دستگاه اتوبوس و بدون فرهاد کاظمی راهی اصفهان شده بودند به خاطر صدور رای در عوارضی کاشان در قمصر توقف کردند. وقتی رای اعلام شد و راه‌آهنی‌ها از حضورشان در لیگ برتر مطمئن شدند در همان اتوبوس جشن و پایکوبی به راه انداختند.

Check Also

نقشه قلمرو سلسله‌های حاکم بر ایران

نقشه قلمرو سلسله‌های حاکم بر ایران هگل، ایرانیان را نخستین ملت تاریخی، و شاهنشاهی ایران …