تاثیر و خواص رنگ زرد

گل سرخ2222

این رنگ خاصیت آرام کننده ی برخی حالات عصبی است ،نور بخشی چشم ، این رنگ خاصیت تحریک کننده ی ذهنی وهوشی و تقویت فکر دارد. . اثر مهم و دیگر شادی بخش بودن آن است.

Check Also

آموزش کاشت سبزه عید نوروز

 کاشت سبزه عید قبل از سال،نشانی از سبزینگی برای سال جدید است و بدون سبزه، …