به آنها که مرا دوست می دارند

 لبخند

اگر همه ی ما این سختی را به خود بدهیم که گاهی به غریبه ها لبخند بزنیم، جهان می تواند روزهای خود را بر پایه ی زد و خوردهای کمتری آغاز کند.((ریچارد تمپلر))

:-) :-) :-)

روی دروازه ی قلبم چنین نوشته ام: ‘ورود ممنوع’، ولی عشق، خنده کنان وارد شد و گفت: ‘من همه جا وارد می شوم. ‘((هربرت شیب من))

:-) :-) :-)

تبسم بدون اینکه دهنده اش را تهیدست کند، گیرنده اش را توانگر می سازد.((؟))

:-) :-) :-)

مزه‌ی زندگی به سبب مرگ از دست نمی‌رود، همان گونه که خنده ما از جدی بودن زندگی نمی‌کاهد.((جرج برنارد شاو))

:-) :-) :-)

گل شادی‌بخش زندگی، تنها با تبسم آسمانی  کودک شکفته می‌شود.((ویکتور هوگو))

:-) :-) :-)

گرچه می‌توان از خواری بسیار آموخت، ولی بسیاری از همان درسها را می‌توان از خنده و شادی نیز آموخت.((پیتر مک ویلیمز))

:-) :-) :-)

8813468-happy-girl-wallpaper

:-) :-) :-)

زمانی که تنها، ناآرام، بد یا دلگیر هستید، بیاد بیاورید که خنده کجا پنهان شده… جایی در درون شما!((دیوید سالتزمن))

:-) :-) :-)

در برابر یورش خنده، هیچ امری نمی‌تواند پایداری کند.((مارک تواین))

:-) :-) :-)

خنده‌ی عمیق، زندگی عمیق است.((میلن کوندرا))

:-) :-) :-)

همیشه به نظرم می رسد که خنده‌ی عمیق، راهی خوب برای دویدن درونی است، بدون آنکه ناگزیر باشی از خانه بیرون بروی.((نورمن کازبنز))

:-) :-) :-)

بخش کردن خنده با دیگران مانند آن است که دریچه‌های در اتاقی نیمه تاریک را ناگهان باز کنی و بگذاری هوای تازه و نور خورشید وارد آن شود.((لیلا گرین))

:-) :-) :-)

خنده، خورشیدی است که زمستان را از نژاد انسانی دور می‌کند.((ویکتور هوگو))

:-) :-) :-)

Feeling-wonderful

:-) :-) :-)

خنده ای که با دیگران شریک می‌شوی، عشقی است که شنیده می‌شود.((ایتزی گسل))

:-) :-) :-)

خنده، بُرسی است که تار عنکبوت‌های قلب را می‌زداید.((مورت واکر))

:-) :-) :-)

خنده، هدیه‌ای است که باید آن را باز کنید.((جین میچنر))

:-) :-) :-)

با لبخندی زورکی، از تخت بیرون بیایید، زیرا اگر به زور، لبخند بزنید، شادمان خواهید شد… زیرا لبخند می‌زنید.((کند گود))

:-) :-) :-)

کسی که به جای خشمگین شدن، لبخند می‌زند، همیشه نیرومندتر است.((گفته ی ژاپنی))
هر بار که مردی لبخند می‌زند و بسیار بیش از آن، زمانی که می‌خندد، چیزی به بخشی از زندگی‌اش افزوده می‌شود.((لورنس استرن))

:-) :-) :-)

بوسه‌ی خورشید برای پوزش خواستن و آواز پرندگان برای خنده و شادی است. انسان در باغچه از هر جای دیگری بر روی زمین به قلب خداوند نزدیکتر است.((داراتی گرنی))

:-) :-) :-)

14236978349_65764ca762_b

:-) :-) :-)

این حقیقت که می توانم دانه ای بکارم و آن دانه تبدیل به گل شود، دانش خود را با دیگری بخش بخش کنم و آن دانش همان شخص شود، یا به کسی لبخند بزنم و بجای آن، لبخندی دریافت کنم، تمرینات معنوی است.((لئوبوسکالیا))

:-) :-) :-)

یاد بگیرید که وجه خنده دار هر چیزی را ببینید. این کار، بهترین شیوه برای رها شدن فوری از چنگ تنش و از بین رفتن پریشانی و تردید است؛ آن را بیازمایید.((ریچارد تمپلر))

:-) :-) :-)

ناراحتی های بزرگ نیست که صبر و بردباری نیاز دارد، بلکه این ناراحتی های خرد خرد و جگر سوراخ کن را با تبسم برگزار کردن، به راستی نیازمند روحیه است.((جین وبستر))

:-) :-) :-)

به آنها که مرا دوست دارند لبخند می زنم و برای آنها که از من متنفرند آه می کشم، آسمان هر جور که بالای سر من قرار دارد بی تفاوت است، زیرا در درون من قلبی است که برای مواجهه با هر سرنوشت و تقدیری آماده است.((بایرون))

:-) :-) :-)

زمانی چیزهایی مرا به خشم می آورد که امروز باعث خنده ام می شوند. برای این کار پایداری لازم است تا با آن، انسان های میانه ی اهل عمل بر شاعران و هنرمندان خنده سر دهند.((فرناندو پسوا))

:-) :-) :-)

کوتاهترین فاصله بین دو نفر، لبخند است.((مثل))

 

Check Also

۲۵ فرد مهم تاریخ که بسیار کمتر از آنچه سزاوارش بوده‌اند، از آنها یاد می‌شود

تاریخ جهان عجین است با نام‌ها و یاد از کارهای مهم شخصیت‌ها. اما در این …