اعتماد به نفس چه زمانی شکل می گیرد

 اعتماد بنف2س
طبق مطالعه محققان، حس عزت نفس تا سن ۵ سالگی در کودکان تثبیت شده و قابل مقایسه با مشابه آن در افراد بزرگسال است.
به گفته محققان دانشگاه واشنگتن از آنجاییکه عزت نفس در سرتاسر دوره زندگی افراد نسبتا ثابت باقی می ماند این مطالعه نشان دهنده آن است که این ویژگی مهم شخصیتی قبل از ورود بچه ها به مهدکودک، در وجودشان تثبیت شده است.
«داریو کنسک»، دانشمند محقق این مطالعه، می گوید: «ما دریافتیم در ۵ سالگی عزت نفس به اندازه ایی در وجود کودکان تثبیت شده است که می توان با استفاده از برخی تکنیک های حساس آن را اندازه گیری نمود.»
محققان در این پژوهش از تستی استفاده کردند که به تازگی برای ارزیابی عزت نفس پنهان در بیش از ۲۰۰ کودک ۵ ساله استفاده شده است. ۵ سالگی کمترین رده سنی می باشد که به این ترتیب مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
محققان خاطرنشان کردند: به نظر می رسد اعتماد به نفس نقش مهمی در چگونگی تشکیل هویت های مختلف اجتماعی توسط کودکان دارد. یافته های این مطالعه بر اهمیت پنج سال اول زندگی به عنوان پایه و یک زیربنا برای زندگی تاکید می کند.
«آندرو ملتزوف»، عضو تیم تحقیق، نیز می گوید: «برخی دانشمندان فکر می کنند کودکان پیش دبستانی کوچکتر از آن هستند که حس مثبت یا منفی در مورد خودشان داشته باشند. اما یافته های ما نشان می دهد عزت نفس یا همان داشتن حس خوب یا بد در مورد خود امری بنیادین بوده و ذهنیتی اجتماعی است که کودکان آن را با خود به مدرسه می آورند نه اینکه بعد از مدرسه با آن آشنا شوند.»
تاکنون هیچ ابزار اندازه گیری قادر به برآورد عزت نفس در کودکان پیش دبستانی نبوده است. دلیل این مسئله نیز بازمی گردد به اینکه تست های عزت نفس کنونی نیازمند رشد عقلی و زبانی کافی است تا کودکان بتوانند هنگامی که محققان از ایشان در مورد مفهومی مثل “خود” سوال می کنند، پاسخ بدهند.
منبع: شفاف

Check Also

چگونه کامپیوتر فرزند خود را از هک شدن حفظ کنیم؟

  رمز پیش فرض دستگاه رو تغییر بدین اکثر کامپیوترهای متصل به اینترنت کودکان رمز …