استفاده از موبایل در زمان صرف غذا ارتباط عاطفی بین والدین و فرزندان را خراب می کند

Check Also

۳ اشتباه مالی که زوج های جوان انجام می دهند

ازدواج یه نقطه عطف هیجان انگیز در زندگی برای همه ی زوج هاست، اما بعد …