آنها برای ثبت عکس هر کاری می‌کنند!

وقتی از زحمت و مرارت در عکاسی حرف می‌زنیم، خیلی‌های فوری به یاد عکاسان جنگ می‌افتند، اما در واقع بسیاری از عکس‌های زیبای جشنواره‌ها، آنهایی که وارد نشنال جئوگرافیک می‌شوند یا جوایز معتبری مثل پولتزر و پورلد پرس فوتو را از آن خود می‌کنند، ثمره تلاش بی‌پایان عکاس‌های و تاب آوردن آنها در شرایط دشوار محیط عکسبرداری است:4-25-2015 8-03-11 PM 4-25-2015 8-02-43 PM 4-25-2015 8-02-32 PM 4-25-2015 8-02-23 PM 4-25-2015 8-01-56 PM 4-25-2015 8-01-38 PM 4-25-2015 8-01-27 PM 4-25-2015 8-01-13 PM 4-25-2015 8-00-50 PM 4-25-2015 8-00-27 PM 4-25-2015 8-00-11 PM 4-25-2015 7-59-56 PM 4-25-2015 7-59-44 PM 4-25-2015 7-59-29 PM 4-25-2015 7-59-19 PM 4-25-2015 7-58-58 PM 4-25-2015 7-58-49 PM 4-25-2015 7-58-37 PM

منبع: سایت یک پزشک

Check Also

تونل زمان: ايران در اوايل سلطنت محمدرضا پهلوي‏

“مینارد اوون ویلیامز” که یکی از مشهورترین عکاسان گردشگر به شمار می‌رود و به خاطر …