سیزده بدر در لس آنجلس

[layerslider id=”1″]

چونان ائين ديرينه، سيزده بدر را نيز امسال بدر كرديم. البته ائينهاى ما نيز تحت تاثير محيط و شرايط هر ساله فرق ميكند. يادم ميايد در ان سالهاى دور حتما بايد بديدار طبيعت ميرفتيم و سبزه هامان را تقديمش ميكرديم و با نيت هاى خوب گره اى هم بر پاى طبيعت ميزديم. اكنون در اين دنياى بى علف طبيعتمان، قدم بر اسفالت سائيدن، تماشاى غرفه هاى كاسبى و موزيك گوش خراش شنيدن و گره بر بخت خود زدن است. سيزده دلار تون شاد.