نرخ ارز

نرخ ارز فروش از روی دلار از روی طلا تغییر[؟] کمترین بیشترین
دلار بازار تهران ۳۳,۲۸۰ ۲۷,۹۸۰ (۰.۰۰%) ۰ ۳۳,۲۸۰ ۳۳,۳۹۰
یورو در بازار تهران ۳۶,۱۵۰ ۳۵,۶۰۰ ۳۶,۲۷۰ (۰.۰۰%) ۰ ۳۶,۱۰۰ ۳۶,۱۵۰
پوند در بازار تهران ۴۹,۹۵۰ ۴۹,۹۹۰ ۴۴,۷۹۰ (۰.۰۰%) ۰ ۴۹,۹۰۰ ۴۹,۹۵۰
درهم در بازار تهران ۹,۱۲۰ ۹,۰۶۰ ۷,۶۲۰ (۰.۰۰%) ۰ ۹,۱۲۰ ۹,۱۳۰

 

مطلب پیشنهادی

قیمت ارز

  منبع ًّّ IRINN

http://www.20script.ir