مستر بینِ هزار چهره

مستر بیت متن

 نقاشیهای دیجیتالیِ جناب ” رادنی پایک” کاریکاتوریست بسیارلذتبخش و مطبوع هستند. در این مجموعه” پایک” شخصیت مشهور” مستر بین” با بازی ” روآن اتکینسون” را روی تصاویر تاریخی و دوران ساز از اوایل سدۀ چهارده میلادی، فتو شاپ کرده است.

0afad041-4c5c-42fd-8229-ab54431a08df_original 07f70e4b-4d35-4e01-9552-4e0ed91935b8_original 8e717313-68ab-4dc6-b7ff-205bec2f13db_original 9d2d7364-7770-46cd-9b61-85a957544f67_original dffb670c-e89e-41dc-8d85-5dec2a45882a_original c8a8115c-2689-4aa6-b37e-4f8221efb572_original mr-bean2 mr-bean4 mr-bean11 mr-bean12 mr-bean-historic-portraits-rodney-pike-23 mr-bean-historic-portraits-rodney-pike-24 mr-bean-historic-portraits-rodney-pike-29

منبع: iransmile

Check Also

معمای جالب قصاب

 در این معمای جالب باید قصاب رو راهنمایی کنید البته معما با جواب می باشد …