فکر می‌کنید ۹۰ سال پیش، لندن به چه صورت بود؟!

لندن2222

شهرهای مدرن کنونی، آنقدر نسبت به دهه‌های پیش پوست انداخته‌اند که ما گاهی تصور می‌کنیم که همیشه آنها چهره‌ای متفاوت داشتند. عکس‌های قدیمی ایران را هم که مرور می‌کنیم، گاهی آثار فلاکت و گرد و غبار و البسه مندرس مردم، ما را می‌آزارد.

حالا در این پست با هم می‌خواهیم ببینیم که لندن ۹۰ سال پیش، به چه صورت بوده است:

 

2016-04-10_19-21-222016-04-10_19-21-042016-04-10_19-20-482016-04-10_19-20-372016-04-10_19-20-262016-04-10_19-20-122016-04-10_19-19-502016-04-10_19-19-392016-04-10_19-19-302016-04-10_19-19-182016-04-10_19-19-072016-04-10_19-18-582016-04-10_19-18-462016-04-10_19-18-292016-04-10_19-18-162016-04-10_19-18-042016-04-10_19-17-532016-04-10_19-17-372016-04-10_19-17-202016-04-10_19-17-112016-04-10_19-17-012016-04-10_19-16-512016-04-10_19-16-392016-04-10_19-16-302016-04-10_19-16-162016-04-10_19-16-052016-04-10_19-15-552016-04-10_19-15-412016-04-10_19-15-202016-04-10_19-15-102016-04-10_19-15-002016-04-10_19-14-482016-04-10_19-14-392016-04-10_19-14-282016-04-10_19-14-072016-04-10_19-13-482016-04-10_19-13-39

 

Check Also

تونل زمان: ايران در اوايل سلطنت محمدرضا پهلوي‏

“مینارد اوون ویلیامز” که یکی از مشهورترین عکاسان گردشگر به شمار می‌رود و به خاطر …