عشق عاقلانه است، نفرت احمقانه است

راسل222

پیام ابدی برتراند راسل به آیندگان!
“دوست دارم که دو چیز رو بگویم، یکی فکری و یکی اخلاقی.
چیز فکری که میخواهم به آنها بگویم این است که:وقتی در رابطه با هرچیزی مطالعه میکنید، فقط از خود سوال کنید که واقعیتها چه هستند و چه حقیقتی ست که واقعیتها نشان میدهند. هیچ وقت نگذارید که با چیزی که دوست دارید باور داشته باشید منحرف بشوید، و نه چیزی که فکر میکنید اگر به آن باور داشته باشند اثرات مفید اجتماعی خواهد داشت. اما فقط، و تنها به چیزهایی که واقعیتها هستند نگاه کنید. این چیز فکری هست که دوست دارم بگویم.

چیز اخلاقی که دوست دارم به آنها بگویم بسیار ساده ست: این را خواهم گفت، عشق عاقلانه است، نفرت احمقانه است.

در این جهانی که روز به روز به طور نزدیکتری دارد باهم ارتباط برقرار میکند، ما باید یاد بگیریم که همدیگر را تحمل کنیم، ما باید بیاموزیم که این واقعیت را بپذیریم که بعضی افراد حرفهایی میزنند که ما دوست نداریم. ما تنها در این روش میتوانیم باهم زندگی کنیم… ما باید نوعی خوشقلبی و نوعی تحمل را بیاموزیم، که برای ادامه حیات انسان در این کره کاملا حیاتی ست.”

Check Also

۲۵ فرد مهم تاریخ که بسیار کمتر از آنچه سزاوارش بوده‌اند، از آنها یاد می‌شود

تاریخ جهان عجین است با نام‌ها و یاد از کارهای مهم شخصیت‌ها. اما در این …