شیفت شب

شیفت شب222

عکاس benedetta ristoriاز کارمندان و کارگران شیفت شب شاغل در کشور ژاپن عکاسی کرده است.این عکاس میگوید به دلایل اقتصادی و همچنین رونق اقتصادی کشور کارمندان و کارگران زیادی در شیفت شب مشغول کار میباشند که اغلب  سرویس هتل و فرودگاه و کارکنان کافه رستوران ها و پشتیبان و اپراتورهستند.کارکردن در شیفت شب باعث بهم خوردن ساعت بیولوژیکی بدن میشود و صدمات روحی و روانی در پی دارد.در ادامه تعدادی از عکس های این عکاس را که از تنهایی کارکنان شیفت شب عکاسی کرده است را خواهیم دید.


11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Check Also

تونل زمان: ايران در اوايل سلطنت محمدرضا پهلوي‏

“مینارد اوون ویلیامز” که یکی از مشهورترین عکاسان گردشگر به شمار می‌رود و به خاطر …