سیزده بدر لوس انجلس

چونان ائین دیرینه، سیزده بدر را نیز امسال بدر کردیم. البته ائینهاى ما نیز تحت تاثیر محیط و شرایط هر ساله فرق میکند. یادم میاید در ان سالهاى دور حتما باید بدیدار طبیعت میرفتیم و سبزه هامان را تقدیمش میکردیم و با نیت هاى خوب گره اى هم بر پاى طبیعت میزدیم. اکنون در این دنیاى بى علف طبیعتمان، قدم بر اسفالت سائیدن، تماشاى غرفه هاى کاسبى و زیک گوش خراش شنیدن و گره بر بخت خود زدن است. سیزده دلار تون.

 

 

 

 

 

DSC_9145   DSC_9157                                                                                     DSC_9160              DSC_9155

 

DSC_9169           DSC_9186

DSC_9200   DSC_9206

مطلب پیشنهادی

دنیا مرد بزرگی را از دست داد.

  عباس کیارستمی بزرگترین کارگردان سینمای ایران پس از یک دوره بیماری چند ماهه بعد …

http://www.20script.ir