سلفی ایشون با اوشون!

سلف333ی

  آقای Allan Dixon اهل استرالیا، بگفته ی خودش یک رام کننده و متخصص ارتباط برقرار کردن با حیوانات است. وی در یک اقدام بسیار جالب، با بسیاری از حیوانات، عکسِ سِلفی انداخته تا این ادعای خود را ثابت کند. با هم در زیر این سِلفیهای جالب را میبینیم:

Allan_Dixon_donkey_3533069k Allan_Dixon_duck_3533098k Allan_Dixon_kangar_3533073k Allan_Dixon_pony_3533072k Allan_Dixon_quokka_3533076k Allan_Dixon_sea_li_3533093k Allan_Dixon_sheep_3533084k Allan_Dixon_Takes_Brilliant_Selfies_with_All_Kinds_of_Animals_2015_03 Allan_Dixon_wallar_3533100k AllanDixon3 Allan-Dixon-Icelandic-horse-better-hairstyle AllanDixon15 Allan-Dixon-Selfies-Animaux-7 Allan-Dixon-with-dog-head-sticking-out-window daxon daxon-donkey DolittleOZ1 funny-animal-selfies-allan-dixon-10 funny-animal-selfies-allan-dixon-11 funny-animal-selfies-allan-dixon-12 funny-animal-selfies-allan-dixon-18 funny-animal-selfies-allan-dixon-21 this-guy-makes-epic-animal-selfies-look-like-an-absolute-breeze-20-photos-18 selfie_animaux

Check Also

تونل زمان: ايران در اوايل سلطنت محمدرضا پهلوي‏

“مینارد اوون ویلیامز” که یکی از مشهورترین عکاسان گردشگر به شمار می‌رود و به خاطر …