سخنان زیبا و آموزنده دیل کارنگی

دی22222ل

 • با دیگران بخند نه بر دیگران
 • دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید.
 • برای رسیدن به آرامش باید دری آهنی بر روی گذشته و آینده کشید و تنها به زمان حال اندیشید.
 • اگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن.
 • همواره دیگران را تشویق کنید. خطاهایشان را کوچک و کاری را که می‌خواهید انجام دهند آسان نشان دهید.
 • هنر گوش دادن را فراگیرید. فرصت‌ها گاهی به آهستگی در می‌زنند.
 • تا می‌توانید دوستان صمیمی برای خود انتخاب کنید و بدانید که هرچه بیشتر دوست بیابید در زندگی موفق تر هستید.
 • اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند.
 • شما می توانید در طی دو ماه با توجه کردن به دیگران دوستان بیشتری پیدا کنید تا اینکه در عرض دو سال بخواهید توجه دیگران را به خود جلب کنید.
 • برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید.
 • موثرترین عوامل استراحت و تفریح همانا ایمان صحیح به دین و خواب و موسیقی و خنده است.
 • تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری  دارد
 • همیشه از مباحثه دوری کنید همانطور که از مار زنگی و زلزله فرار می‌کنید. به هیچ کس با صراحت نباید گفت که اشتباه می‌کنید.
 • فکر خوب معمار و آفریننده است.
 • مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد.
 • چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند.
 • نگذار موریانه نگرانی،بنای زندگیت را واژگون کند.
 • راه نفوذ در دیگران، دانستن آرزوهایشان است
 • حتماً کاری را انجام بدهید که از آن میترسید ، این امن ترین روشی است که تاکنون برای چیرگی بر ترس کشف شده است.
 • عزت و جلال مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان کوچک آشکار می شود.
 • عده بسیار کمی از مردم ،سرزنشهای مفید را به تعریف های دروغین که از ایشان بعمل می آید ،ترجیح میدهند.
 • موفقیت در آرزوها نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد.
 • زندگی یعنی هر روز و هر ساعت را زیستن.
 • مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین میبرد,
 • ما به این دلیل خسته میشویم که احساساتمان موجب تولید فشارهای عصبی در بدنمان می شود.
 • کار خود را به بهترین شکل انجام بده  و سپس چتر کهنه ات را بالای سر بگیر تا تو را از باران انتقادها در امان نگه دارد.
 • زندگی و وجود ما سراسر راز و معماست که ما قادر به درک و فهم آن نیستیم.
 • بجای اینکه نسبت به دشمنان خود کینه توزی کنیم ،خداوند را شاکر باشیم که زندگی ،ما را همچون آنها بار نیاورده است.
 • ما دارای روح آسمانی نیستیم که قادر باشیم دشمنان خود را دوست بداریم ،اما دست کم میتوانیم برای سلامت و نشاط خود ، آنها را ببخشیم و خطاهایشان را فراموش کنیم.
 • کار ارزانترین دارویی است که برای رفع نگرانی در دسترس است,
 • اگر دنیای حقیقی را رها کرده و بسوی دنیای رویایی که ساخته ذهن خودمان است برویم ،آن زمان است که دیوانگی را برای خود خریده ایم.
 • بگذار مخاطب فکر کند فکری که تو به او تلقین کرده ای از خود اوست.

مطلب پیشنهادی

۲۵ فرد مهم تاریخ که بسیار کمتر از آنچه سزاوارش بوده‌اند، از آنها یاد می‌شود

تاریخ جهان عجین است با نام‌ها و یاد از کارهای مهم شخصیت‌ها. اما در این …

http://www.20script.ir