سخنان حکیمانه و زیبا گوته

گوته2

آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند .

line
اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند.

line
استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .

line
اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید .

line
از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسیر و برداشت خودشان را از او … گوته

line
با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید .

line
پیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی .

line
بشر، بر صفحه‌ی شطرنج ابدیت، چون پیاده‌ای در دست خدا و شیطان است.

line
تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگراهمیتی ندارد.

line
در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است.

line
زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است .

line
کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.

line
کوشش اولین وظیفه انسان است.

line
خدایا هنر چقدر بلند و عمر چه اندازه کوتاه است.

line
هر آنچه را که می توانید انجام دهید ، و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن هستید شروع کنید ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دارد .

line
هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد .

line
هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد . به کار بستن آنها ، بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است .

line
هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند .

line
هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است .

line
کار ما نماینگر قابلیت های ماست .

line
کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.

line
کوشش اولین وظیفه انسان است .

line
کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند .

line
قلب معزور و خودخواه هرگز نمی تواند از سرگیجه و بی حوصلگی بگریزد.

line
جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد .

line
خدایا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است.

line
طوفان های حوادث، اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند.

line
وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید.

line
مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند .

line
نیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید .

Check Also

۲۵ فرد مهم تاریخ که بسیار کمتر از آنچه سزاوارش بوده‌اند، از آنها یاد می‌شود

تاریخ جهان عجین است با نام‌ها و یاد از کارهای مهم شخصیت‌ها. اما در این …