زیبایی های کریسمس در شهرِ همیشه بیدار

نیویور333ک

شهر آسمانخراشها ،شهر همیشه بیدار نیویورک، یکی از شهرهای افسانه ای زمستان و کریسمس در دنیا محسوب می شود که حال و هوای عجیبی دارد.

جالب است بدانید که زمستان نیویورک فصل مورد علاقه بسیاری از گردشگران است و هر گوشه و کنار آن نورانی، زیبا و البته پر جمعیت است.

خیابان پنجم مشهور نیویورک هم با فروشگاه های مشهورش آکنده از چراغانی های ویژه و تزیینات زیبا است.

حال و هوای کریسمس در شهر همیشه بیدار!

حال و هوای کریسمس در شهر همیشه بیدار!

حال و هوای کریسمس در شهر همیشه بیدار!

حال و هوای کریسمس در شهر همیشه بیدار!

حال و هوای کریسمس در شهر همیشه بیدار!

حال و هوای کریسمس در شهر همیشه بیدار!

حال و هوای کریسمس در شهر همیشه بیدار!

حال و هوای کریسمس در شهر همیشه بیدار!

حال و هوای کریسمس در شهر همیشه بیدار!

حال و هوای کریسمس در شهر همیشه بیدار!

کریسمس در شهر همیشه بیدار!

Check Also

تصاویری از شهر باستانی پمپی در ایتالیا

شهر باستانی پمپی در ایتالیا پمپی یک از شهر های روم باستان بوده که پس …