رویاندن سیم‌های رسانای برق در گیاهان!

   سی2م

تصور کنید که گیاهانی می‌داشتیم که آوندهایشان، کابل‌های برق رسانا بودند، در این صورت شاید می‌شد از کشتزارها الکتریسیته حاصل از فتوسنتز را برداشت کرد یا اینکه شاید می‌شد با عبور دادن جریان برق میزان بازدهی یا خصوصیات گیاهان را دستکاری کرد.

دانشمندان تا حالا در پی چنین کاری بودند، اما نمی‌توانستند جز با برش‌های مخرب گیاهان، دست به چنین کاری بزنند.

اما به تازگی در خبر هیجان‌انگیزی دانشمندان سوئدی دانشگاه لینکوپینگ سوئد اعلام کرده‌اند که با استفاده از یک ژل رسانا و شفاف موفق شده‌اند که گیاهان رسانا را سیم‌کشی کنند.

این پژوهش به بهبری النی استاورینیدو -مهندس الکتریسیته زیستی- انجام شد. ژل بعد از چند ساعت، از ریشه‌ها و آوندها به برگ بوته‌های گل سرخ رسید، سخت شد و سیم‌های انعطاف‌پذیر رسانایی در پیکره گیاه ایجاد کرد.

اسم ماده جادویی استفاده شده PEDOT است که مخفف پلی ۳ و ۴ اتیلن دیوکسی تیوفن است.

Check Also

دموی فناوری جدیدی به نام هولوپورتیشن

با مرور امکانات ارتباطی کنونی ما، فراگیر شدن اینترنت و سرویس‌های پیامرسانی، گاهی نقبی به …