دل هر ذره را بشکافی، آفتابیش در میان بینی!

 در یک روستای کوچک انگلیس به نام Bourton-on-the-Water، یک مدل کوچک همین روستا ساخته شده است.

حدس بزنید که در درون خود این مدل چه چیز تعبیه شده است!

یک مدل با ابعاد کوچک‌‌تر از خود این مدل ساخته شده است!

4-15-2015 9-33-49 AM 4-15-2015 9-33-39 AM 4-15-2015 9-33-29 AM 4-15-2015 9-33-02 AM 4-15-2015 9-32-54 AM 4-15-2015 9-32-46 AM 4-15-2015 9-32-38 AM 4-15-2015 9-32-27 AM

 

منبع: سایت یک پزشک

Check Also

گالرى سيحون:

گالرى سيحون: از قديميترين گالرى هاى لوس انجلس است. مريم سيحون با ميراث فرهنگى با …