دل هر ذره را بشکافی، آفتابیش در میان بینی!

 در یک روستای کوچک انگلیس به نام Bourton-on-the-Water، یک مدل کوچک همین روستا ساخته شده است.

حدس بزنید که در درون خود این مدل چه چیز تعبیه شده است!

یک مدل با ابعاد کوچک‌‌تر از خود این مدل ساخته شده است!

4-15-2015 9-33-49 AM 4-15-2015 9-33-39 AM 4-15-2015 9-33-29 AM 4-15-2015 9-33-02 AM 4-15-2015 9-32-54 AM 4-15-2015 9-32-46 AM 4-15-2015 9-32-38 AM 4-15-2015 9-32-27 AM

 

منبع: سایت یک پزشک

مطلب پیشنهادی

گالرى سیحون:

گالرى سیحون: از قدیمیترین گالرى هاى لوس انجلس است. مریم سیحون با میراث فرهنگى با …

http://www.20script.ir