بیگانگان گیاه مانند !!

 

بیگان888ه

Joni Niemeläیک عکاس طبیعت از فنلاند است.او سالهای زیادی را صرف عکاسی ماکرو از طبیعت کرد و یک مجموعه عکس از بیگانگان گیاه مانند تهیه کرده است به نام “Drosera”که در ادامه میبینیم.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

مطلب پیشنهادی

ImageProxy-14.mvc

تونل زمان: ایران در اوایل سلطنت محمدرضا پهلوی‏

“مینارد اوون ویلیامز” که یکی از مشهورترین عکاسان گردشگر به شمار می‌رود و به خاطر …

http://www.20script.ir