باغچه هایی متفاوت!

 گ2ل

بسیاری از افراد گل ها را جریانی از رنگ تصور می کنند که باغ و حیاطشان را باطراوت می کند اما چرا این تصور خلاقانه خود از گل ها را تقویت نمی کنند؟ این طراحی باغ های زیبا به شما نشان می دهد که چطور می توانید گل ها را به جریانی از رنگ  تبدیل کنید. هیچ کار درست یا غلطی در این باره وجود ندارد و کاملا بستگی به خلاقیت شما دارد اما چیزی که مشخص است اینکه باید نیمی از گلدان خود را در زمین دفن کنید. که البته این راه حلی برای استفاده از گلدان های قدیمی یا شکسته هم هست. بقیه کار آسان است، گیاه خود را انتخاب کنید آن را پرورش دهید و طراحی کنید.

spilled-flowers-garden-ideas-2__880spilled-flowers-garden-ideas-4__880 spilled-flowers-garden-ideas-3__880 spilled-flowers-garden-ideas-1__880 spilled-flowers-garden-ideas-5__880 spilled-flowers-garden-ideas-6__880 spilled-flowers-garden-ideas-8__880 spilled-flowers-garden-ideas-9__880 spilled-flowers-garden-ideas-10__880 spilled-flowers-garden-ideas-11__880 spilled-flowers-garden-ideas-12__880 spilled-flowers-garden-ideas-13__880 spilled-flowers-garden-ideas-14__880 spilled-flowers-garden-ideas-15__880

iransmile

Check Also

گل عید، سنبل

گل معروف روزهای عید و سفره هفت سین، گل سنبل است. برای اینکه یکی از …